Toimintopainikkeet

Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke

MTK-Pohjois-Suomi ry:n hallinnoiman hankkeen tavoitteena on nimensä mukaisesti  tiedottaa, koordinoida ja aktivoida maaseutuyrittäjyyttä sekä siihen liittyvää kehittämis- ja hanketoimintaa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa vuosina 2011-2013. Hankkeen toimilla myötävaikutetaan siihen, että maaseutuyritysten toimintaedellytykset ja kilpailukyky molemmissa maakunnissa paranevat ja että maaseudun elinkeinot vahvistuvat ja monipuolistuvat.

Hankkeen kohderyhmät ovat maaseudun kehittäjätahot ja maaseudun yrittäjät. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat sekä maatiloihin että maatilakytkentäisiin maaseutuyrityksiin, kuntiin, maaseutuelinkeinojen parissa työskenteleviin hanketoimijoihin ja muihin mahdollisiin maaseutuyrittäjyyttä edistäviin organisaatioihin. 

 

Kainuussa hanke vastaa Maaseutuelinkeinojen teemaohjelman toteuttamisesta. Linkki teemaohjelman sivuille

Kainuun Maaseutuelinkeinojen teemaohjelman toteutussuunnitelma on päivitetty tulevaa ohjelmakautta varten

 Hankkeen tapahtumat:       


Hankkeen tiedotteet:

 


Hankkeen opintomatkojen raportit:

 

Hankkeessa tehdyt selvitykset:

 


Hankkeessa työskentelee:

Maaseutukoordinaattori/Hankevetäjä Tuija Korhonen
puh. 040 741 6624, tuija.korhonen@mtk.fi


Sivun alkuun
 
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 2.10.2014