ToimintopainikkeetMiltä maatilayrittäminen näyttää tulevaisuudessa?

8.12. Porissa järjestetiin seminaari, jossa pureuduttiin tulevaisuuden asioihin sekä tutkijoiden että viljelijöiden ajatusten kautta.

 

Vuonna 2014 järjestötoiminnan valokeilassa maaseutunuoret

renderFileCARXRBNE.jpg

Vuosi 2013 oli MTK:ssa yhdistysten teemavuosi. Alkaneena vuonna järjestötoiminnan valokeilassa ovat maaseutunuoret.

Järjestömme ja maaseutumme tulevaisuus on nuorissa. Siksi satsaamme nyt nuorten toimintaan ja tapahtumiin suurin odotuksin. Maaseutunuorten Intohimon Vuosi -teema viestittää siitä yrittäjähenkisestä intohimosta, jolla nuoret tuottajat, metsänomistajat ja palveluyrittäjät tekevät työtään ja ovat mukana järjestötoiminnassa. Teemavuoden avulla halutaan innostaa maaseutunuoria mukaan yhteiseen toimintaan sekä lisätä avointa viestintää ja vuorovaikutusta järjestössä.

 

Hyvää Suomesta -merkki kotimaisen ruuan puolesta jo 20 vuotta

web-_leveys_340_ruokaa_omasta_maasta.jpgHyvää Suomesta –merkki viettää 20-vuotisjuhlaansa. Toiminta kokoaa ainutlaatuisesti yhteen suomalaisen ruokaketjun toimijat pellolta pöytään. Merkkiä käyttää 250 yritystä ja tuotteita on kaikkiaan noin 8000. Hyvää Suomesta –merkki on Suomen arvostetuin alkuperämerkki ja tunnetuimpia tuotemerkkejä.

 
 
 

Varavoimaa Farmarille –hankkeesta apua jaksamiseen, työhyvinvointiin ja talousasioihin

riitta.jpgMTK-Satakunta on aloittanut Varavoimaa Farmarille -hankeen. Tavoitteena on antaa ensiapua jaksamiseen, hyvinvointiin, talous- ym.  vaikeuksiin. Hankeessa tarjoamme keskusteluapua sekä ohjaamme tarvittaessa eteenpäin eri asiantuntijoille. Avun hakemisen kynnys pyritään saamaan matalaksi. Hankkeessa välitetään tietoa myös hyvinvointi- ja jaksamisasioista ja auttavista tahoista. Varavoimaa Farmarin hankevetäjänä toimii Riitta Seppälä. Häneen kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä kaikissa maaseutuyritysten muutos- tai ongelmatilanteissa, joihin kaipaa ulkopuolista tukea.
 
 
 

Aitoja makuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

aitojamakuja_web_leveys_340.jpg
 
 
 

Ajankohtaista Teho Plus –hankkeelta

Hyödynnä uutta Maatilan ympäristötestiä ja Maatilan ympäristökäsikirjaa! Yksinkertainen ja nopeatäyttöinen Ympäristötesti antaa palautteen siitä, miten hyvin ympäristöasiat on tilalla huomioitu. Samalla saa kehittämisehdotuksia mihin asioihin kannattaa jatkossa kiinnittää huomiota. Toimenpiteet on mietitty siten, että ne hyödyttävät ennen kaikkea myös tilan taloutta ja tehostavat viljelytoimia. Testin parina toimiva uusi Maatilan ympäristökäsikirja antaa lisätietoa aiheisiin.

 


2014 tallimääräyksiin myönnytys

Hevoskarsinoiden korkeusvaatimusten tulkintaa ja valvontaohjeita täsmennettiin valtioneuvoston 24.10.2013 hyväksymässä asetuksessa. Asetusmuutos tarkentaa tallien sisäkorkeutta koskevia vaatimuksia ja antaa yhdenmukaiset ohjeet niiden viranomaisvalvontaan. Sen mukaan hevonen voi käyttää hyväkseen koko karsinan pinta-alaa, mikäli korkeusvaatimus täyttyy eläinsuojan vähimmäispinta-alan kohdalla. Sisäkorkeutta mitattaessa ei mukaan lueta tallin katossa olevia normaaleja kantavia rakenteita, valaisimia, vesiputkia, ilmanvaihtoputkia tai muita vastaavia teknisluontoisia laitteita. Asetusmuutos antaa myös kahden prosentin liikkumavaran korkeuden tarkistusmittauksiin. 

 
 
 

Hevostalous on tärkeä ala

Hevosalan toimijat muistuttivat kansanedustajia perjantaina 13.9.2013 siitä, miten merkittävä rooli Suomen yli 74 000 hevosella on suomalaisten työllistäjänä, harrastuskumppanina, hyvinvoinnin ja kunnon edistäjänä. Hevostalleja on Suomessa jo 16 000, yhtä paljon kuin muita kotieläintiloja yhteensä.
 
 
 

PIHTAUSpäivän luentomateriaali

MTK-Satakunnan Tietovirta-hankkeen järjestämä Maatilan energiankäytön PIHTAUSpäivä keräsi kolmisenkymmentä kuulijaa Poriin 18.3.2013. Päivän materiaali linkin takana.
 
 
 

Lausunto Olkiluoto 4 (OL4) selostuksesta

MTK-Satakunta on antanut lausunnon Olkiluoto 4 (OL4) –ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot –hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

 
 
 

MTK-Satakunnan lausunto vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta ja aikataulusta sekä Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesien-hoidon keskeisistä kysymyksistä 2016-2021

EU:n vesipuitedirektiivin edellyttämiä vesienhoitosuunnitelmia ollaan päivittämässä vuosille 2016-2021. Ensimmäiset suunnitelmat valmistuivat vuonna 2009 ja ne ovat voimassa vuoteen 2015.


Ensimmäisessä vaiheessa vesienhoitoalueilla on valmisteltu vesienhoidon suunnittelun työohjelmaa, aikatauluja ja keskeisiä kysymyksiä käsittelevä asiakirja. MTK-Satakunta on antanut lausunnon kyseisestä asiakirjasta koskien Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoaluetta. 

 
 
 

Valtakunnallinen tapahtuma 14.11.2012 nosti esiin maataloustuottajan heikon tilanteen Suomen ruokamarkkinoilla

340_148_miksi_se_joka_tekee_enite.gif
 
 
 

Nyt säästämään energiaa maatiloilla!

Maatilojen_energiaohjelma_w.jpgMaatilojen energiaohjelma auttaa maatiloja säästämään energiaa, tehostamaan energiankäyttöä sekä lisäämään uusiutuvien energialähteiden tuotantoa ja käyttöä tiloilla
 
 
 

Lausunto merienhoidosta

MTK-Satakunta antoi lausuntonsa meren nykytilaa, tavoiteltavan hyvän tilan määrittelyä sekä hyvään tilaan johtavia ympäristötavoitteita ja indikaattoreita käsittelevästä merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirjasta.

 
 
 

Uusi jäsenetu

mekeltek.JPGMekeltek on satakuntalainen sähkötarvikkeita sekä koneita ja laitteita myyvä yritys. Mekeltekillä on myyntipisteet Porissa ja Raumalla. Yritys tarjoaa etuja MTK:n jäsenille liiton alueella
 
 
 

Myrskyjen vahinkoselvitys

Tapaninpäivänä ja sen jälkeenkin raivonneiden   talvimyrskyjen aiheuttamat vauriot ja haitat ovat olleet poikkeuksellisen suuria. MTK-Satakunta on ollut yhdessä MTK-Varsinais-Suomen ja MTK-Pirkanmaan kanssa vahinkojen johdosta yhteydessä eri tahoihin ja aktivoinut MTK:ta paneutumaan asiaan täydellä tarmolla. Vahinkojen akuutti korjaaminen on ollut tärkeintä. Valitettavasti korjaustöihin on kulunut odotettua pidempi aika.

Vahingoista tehdään sisäinen selvitys, jonka perusteella luomme tilannekuvan siitä, mitä kunnittain tapahtui, miten vahinkoja korjattiin, mitkä olivat vahinkojen kriittiset kohdat ja miten maatiloilla oli varauduttu sähkökatkokseen. Parannusehdotuksia ja kehittämisasioita otettaan huomioon tulevaa varten.

Saatuamme tilanteesta kokonaiskuvan, käymme tilannetta läpi MTK:n ja Aluehallintoviranomaisten kanssa.

                                                              Lue raportti jäsenverkosta

 
 
 

Komission esitys maatalouspolitiikan uudistuksesta  2013 jälkeen

Euroopan komissio ehdottaa Euroopan ja maanviljelijöiden välille uudenlaista kumppanuutta.
 
 
 

Valtakunnallinen tuulivoimakysely

Satakuntaliitto ja Mannertuulialueet Satakunnassa -hanke toteuttivat valtakunnallisen tuulivoimakyselyn. Vastausaika päättyi, katso kyselyn tulokset.
 
 
 

Jokaisen on syytä tunnistaa oman tilansa öljyvahinkoriski

Polttonesteiden maatilavarastointiin tulee kiinnittää huomiota. Jokaisen on syytä tunnistaa oman tilansa öljyvahinkoriski ja tehdä voitavansa vahingon estämiseksi. Tätä tarkoitusta vasten on Tampereeen aluepelastuslaitos yhdessä muiden viranomaisten kanssa tehnyt oppaan aiheesta.

 
 
 

Uusi sivusto välittää tietoa elintarvikealan yrityksistä

aitoja_makuja_340_web (2).JPG

aitojamakuja.fi -sivuille on koottu elintarvikeyrityksiä eri puolelta Suomea. Yrityksiä voi hakea mm. tuotteittain ja alueittain. Haun voi kohdistaa vaikkapa vain luomutuotteisiin. Hakupalvelun lisäksi sivuilla on yritysten yhteistyöesimerkkejä eri maakunnista ja siellä esitellään myös elintarvikeyrittäjyyttä. Sivut on tarkoitettu alan ammattilaisille ja suurelle yleisölle.

Yritysten määrä sivuilla kasvaa koko ajan. Jos oma yrityksesi ei ole vielä sivuilla, ota yhteyttä niiden lisäämiseksi!

 
 
 Jäsenasiaa 

Vain jäsenille tarkoitettua ajakohtaista asiaa löytyy ajakohtaista linkistä jäsenverkko Reppuun kirjautumalla.

 


Sivun alkuun
 
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 18.12.2014