Toimintopainikkeet

Maataloustuottajain
Satakunnan liitto
MTK-Satakunta ry.

Itsenäisyydenkatu 35 A

28130 Pori


Puhelin 020 413 3540

Faksi 020 413 3549

www.mtk.fi/satakunta  

Kevään tukikoulutukset alkavat

Tukijärjestelmät muuttuvat tänä vuonna selvästi aikaisempaan. Järjestämme aiheesta sekä laajempia alueellisia tilaisuuksia, kuntakohtaisia sekä muutamia koulutuksia erityisaiheista. Tutustu koulutusaikatauluun oheisesta linkistä. Tervetuloa koulutuksiin!
 

Liittojen perinteisen viljelijämatkan kohteena Italia 23. – 27.10.2015

Lounaisten tuottajaliittojen yhteisen viljelijämatkan kohdemaaksi on valittu ensi syksyn maailmannäyttelyn isäntämaana toimiva Italia. Matkalla maan pohjois-osiin tutustumme maailmannäyttelyn lisäksi useisiin tunnettuihin nähtävyyksiin ja tutustumme paikalliseen maatalouteen ammatti- ja tilavierailujen kautta. Ilmoittaudu mukaan!                                          Lue lisää


 
 


Varavoimaa Farmarille –palvelusta apua jaksamiseen, työhyvinvointiin ja talousasioihin

riitta.jpgPalvelun tavoitteena on antaa ensiapua jaksamiseen, hyvinvointiin, talous- ym.  vaikeuksiin. Tarjoamme keskusteluapua sekä ohjaamme tarvittaessa eteenpäin eri asiantuntijoille. Avun hakemisen kynnys pyritään saamaan matalaksi. Varavoimaa Farmarin vetäjänä toimii Riitta Seppälä. Häneen kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä kaikissa maaseutuyritysten muutos- tai ongelmatilanteissa, joihin kaipaa ulkopuolista tukea.
 
 
 

Aitoja makuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

aitojamakuja_web_leveys_340.jpg
 
 
 

Ajankohtaista Teho Plus –hankkeelta

yödynnä uutta Maatilan ympäristötestiä ja Maatilan ympäristökäsikirjaa! Yksinkertainen ja nopeatäyttöinen Ympäristötesti antaa palautteen siitä, miten hyvin ympäristöasiat on tilalla huomioitu. Samalla saa kehittämisehdotuksia mihin asioihin kannattaa jatkossa kiinnittää huomiota. Toimenpiteet on mietitty siten, että ne hyödyttävät ennen kaikkea myös tilan taloutta ja tehostavat viljelytoimia. Testin parina toimiva uusi Maatilan ympäristökäsikirja antaa lisätietoa aiheisiin.

 

2014 tallimääräyksiin myönnytys

Hevoskarsinoiden korkeusvaatimusten tulkintaa ja valvontaohjeita täsmennettiin valtioneuvoston 24.10.2013 hyväksymässä asetuksessa. Asetusmuutos tarkentaa tallien sisäkorkeutta koskevia vaatimuksia ja antaa yhdenmukaiset ohjeet niiden viranomaisvalvontaan. Sen mukaan hevonen voi käyttää hyväkseen koko karsinan pinta-alaa, mikäli korkeusvaatimus täyttyy eläinsuojan vähimmäispinta-alan kohdalla. Sisäkorkeutta mitattaessa ei mukaan lueta tallin katossa olevia normaaleja kantavia rakenteita, valaisimia, vesiputkia, ilmanvaihtoputkia tai muita vastaavia teknisluontoisia laitteita. Asetusmuutos antaa myös kahden prosentin liikkumavaran korkeuden tarkistusmittauksiin. 

 
 
 

Hevostalous on tärkeä ala

Hevosalan toimijat muistuttivat kansanedustajia perjantaina 13.9.2013 siitä, miten merkittävä rooli Suomen yli 74 000 hevosella on suomalaisten työllistäjänä, harrastuskumppanina, hyvinvoinnin ja kunnon edistäjänä. Hevostalleja on Suomessa jo 16 000, yhtä paljon kuin muita kotieläintiloja yhteensä.
 
 
 

Lausunto Olkiluoto 4 (OL4) selostuksesta

MTK-Satakunta on antanut lausunnon Olkiluoto 4 (OL4) –ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot –hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

 
 
 

MTK-Satakunnan lausunto vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta ja aikataulusta sekä Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesien-hoidon keskeisistä kysymyksistä 2016-2021

EU:n vesipuitedirektiivin edellyttämiä vesienhoitosuunnitelmia ollaan päivittämässä vuosille 2016-2021. Ensimmäiset suunnitelmat valmistuivat vuonna 2009 ja ne ovat voimassa vuoteen 2015.


Ensimmäisessä vaiheessa vesienhoitoalueilla on valmisteltu vesienhoidon suunnittelun työohjelmaa, aikatauluja ja keskeisiä kysymyksiä käsittelevä asiakirja. MTK-Satakunta on antanut lausunnon kyseisestä asiakirjasta koskien Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoaluetta. 

 
 
 

Valtakunnallinen tapahtuma 14.11.2012 nosti esiin maataloustuottajan heikon tilanteen Suomen ruokamarkkinoilla

340_148_miksi_se_joka_tekee_enite.gif
 
 
 

Nyt säästämään energiaa maatiloilla!

Maatilojen_energiaohjelma_w.jpgMaatilojen energiaohjelma auttaa maatiloja säästämään energiaa, tehostamaan energiankäyttöä sekä lisäämään uusiutuvien energialähteiden tuotantoa ja käyttöä tiloilla
 
 
 

Lausunto merienhoidosta

MTK-Satakunta antoi lausuntonsa meren nykytilaa, tavoiteltavan hyvän tilan määrittelyä sekä hyvään tilaan johtavia ympäristötavoitteita ja indikaattoreita käsittelevästä merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirjasta.

 
 
 

Uusi jäsenetu

mekeltek.JPGMekeltek on satakuntalainen sähkötarvikkeita sekä koneita ja laitteita myyvä yritys. Mekeltekillä on myyntipisteet Porissa ja Raumalla. Yritys tarjoaa etuja MTK:n jäsenille liiton alueella
 
 
 

Myrskyjen vahinkoselvitys

Tapaninpäivänä ja sen jälkeenkin raivonneiden   talvimyrskyjen aiheuttamat vauriot ja haitat ovat olleet poikkeuksellisen suuria. MTK-Satakunta on ollut yhdessä MTK-Varsinais-Suomen ja MTK-Pirkanmaan kanssa vahinkojen johdosta yhteydessä eri tahoihin ja aktivoinut MTK:ta paneutumaan asiaan täydellä tarmolla. Vahinkojen akuutti korjaaminen on ollut tärkeintä. Valitettavasti korjaustöihin on kulunut odotettua pidempi aika.

Vahingoista tehdään sisäinen selvitys, jonka perusteella luomme tilannekuvan siitä, mitä kunnittain tapahtui, miten vahinkoja korjattiin, mitkä olivat vahinkojen kriittiset kohdat ja miten maatiloilla oli varauduttu sähkökatkokseen. Parannusehdotuksia ja kehittämisasioita otettaan huomioon tulevaa varten.

Saatuamme tilanteesta kokonaiskuvan, käymme tilannetta läpi MTK:n ja Aluehallintoviranomaisten kanssa.

                                                              Lue raportti jäsenverkosta

 
 
 

Komission esitys maatalouspolitiikan uudistuksesta  2013 jälkeen

Euroopan komissio ehdottaa Euroopan ja maanviljelijöiden välille uudenlaista kumppanuutta.
 
 
 

Valtakunnallinen tuulivoimakysely

Satakuntaliitto ja Mannertuulialueet Satakunnassa -hanke toteuttivat valtakunnallisen tuulivoimakyselyn. Vastausaika päättyi, katso kyselyn tulokset.
 
 
 

Jokaisen on syytä tunnistaa oman tilansa öljyvahinkoriski

Polttonesteiden maatilavarastointiin tulee kiinnittää huomiota. Jokaisen on syytä tunnistaa oman tilansa öljyvahinkoriski ja tehdä voitavansa vahingon estämiseksi. Tätä tarkoitusta vasten on Tampereeen aluepelastuslaitos yhdessä muiden viranomaisten kanssa tehnyt oppaan aiheesta.

 
 
 

Uusi sivusto välittää tietoa elintarvikealan yrityksistä

aitoja_makuja_340_web (2).JPG

aitojamakuja.fi -sivuille on koottu elintarvikeyrityksiä eri puolelta Suomea. Yrityksiä voi hakea mm. tuotteittain ja alueittain. Haun voi kohdistaa vaikkapa vain luomutuotteisiin. Hakupalvelun lisäksi sivuilla on yritysten yhteistyöesimerkkejä eri maakunnista ja siellä esitellään myös elintarvikeyrittäjyyttä. Sivut on tarkoitettu alan ammattilaisille ja suurelle yleisölle.

Yritysten määrä sivuilla kasvaa koko ajan. Jos oma yrityksesi ei ole vielä sivuilla, ota yhteyttä niiden lisäämiseksi!

 
 
 Jäsenasiaa 

Vain jäsenille tarkoitettua ajakohtaista asiaa löytyy ajakohtaista linkistä jäsenverkko Reppuun kirjautumalla.

 
 

Sivun alkuun
 
Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 6.3.2015