Toimintopainikkeet

Nitraattiasetus

Kaikessa toiminnassa täytyy Suomessa noudattaa ympäristönsuojelulakia. Ympäristönsuojelulain nojalla on valtioneuvosto antanut asetuksen maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Tämän nitraattiasetuksen noudattaminen on sekä pakollista että tavanomaista hyvää maatalouskäytäntöä.

Asetus on voimassa koko Suomessa sellaisenaan. Nitraattiasetus koskee kaikkia maatiloja riippumatta siitä, onko tilalla ympäristölupa vai ei. Asetus koskee myös tiloja, jotka eivät ole sitoutuneet ympäristötukeen tai luonnonhaittakorvaukseen.

Asetuksella määritellään muun muassa lannan varastointitilan kokoon ja rakenteeseen liittyvät yksityiskohdat sekä lannoitteiden levitysajat ja levitysmäärät. Asetuksella säädetään myös yksityiskohtaisesti lannan varastoinnista patterissa.

Eläinsuojien ympäristöluvissa voidaan antaa nitraattiasetuksen mukaisia lupaehtoja. Mikäli ympäristöluvalla annetaan nitraattiasetusta tiukempia lupaehtoja esimerkiksi lannan levittämiseen tai lantalan kattamiseen liittyen, täytyy näiden vaatimusten perustua tilalla vallitseviin erityisiin ympäristönäkökohtiin. Ympäristölupien lupaehdot täytyy olla aina asianmukaisesti perusteltu.

Nitraattiasetuksen päivittäminen on ollut käynnissä vuoden 2011 loppupuolelta alkaen. Luonnokset ovat olleet lausuntokierroksella loppukesällä 2013 ja keväällä 2014. Asetuksen sisällöstä ei ole kuitenkaan päästy täyteen yksimielisyyteen, joten valmistelu jatkuu edelleen.


Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 23.7.2014