Toimintopainikkeet

Nitraattiasetus

Kaikessa toiminnassa täytyy Suomessa noudattaa ympäristönsuojelulakia. Ympäristönsuojelulain nojalla on valtioneuvosto antanut asetuksen maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Tämän nitraattiasetuksen noudattaminen on sekä pakollista että tavanomaista hyvää maatalouskäytäntöä.

Asetus on voimassa koko Suomessa sellaisenaan. Nitraattiasetus koskee kaikkia maatiloja riippumatta siitä, onko tilalla ympäristölupa vai ei. Asetus koskee myös tiloja, jotka eivät ole sitoutuneet ympäristötukeen tai luonnonhaittakorvaukseen.

Asetuksella määritellään muun muassa lannan varastointitilan kokoon ja rakenteeseen liittyvät yksityiskohdat sekä lannoitteiden levitysajat ja levitysmäärät. Asetuksella säädetään myös yksityiskohtaisesti lannan varastoinnista patterissa.

Eläinsuojien ympäristöluvissa voidaan antaa nitraattiasetuksen mukaisia lupaehtoja. Mikäli ympäristöluvalla annetaan nitraattiasetusta tiukempia lupaehtoja esimerkiksi lannan levittämiseen tai lantalan kattamiseen liittyen, täytyy näiden vaatimusten perustua tilalla vallitseviin erityisiin ympäristönäkökohtiin. Ympäristölupien lupaehdot täytyy olla aina asianmukaisesti perusteltu.

Nitraattiasetuksen päivitys aloitettiin vuoden 2011 loppupuolella ja työtä tehtiin usean vuoden ajan. Valtioneuvosto hyväksyi uuden asetuksen joulukuussa 2014. Uusi asetus astuu voimaan 1.4.2015.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 19.1.2015