null Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

2.11.2020

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto maa- ja metsätalousministeriön laatimasta esitysluonnoksesta.

Esityksen tarkoituksena on jatkaa epidemian vuoksi keväällä 2020 säädettyjen määräaikaisten säännösten voimassaoloa siten, että kiinteistötoimituksia, osakaskuntien kokouksia sekä poronhoitolaissa tarkoitettuja kokouksia voitaisiin järjestää myös etäosallistumiseen ja rajoitetusti kirjalliseen menettelyyn perustuen tai siirtää pidettäväksi myöhemmin Covid-19 –epidemian vaikutusten minimoimiseksi.

Pyydettynä lausuntona MTK toteaa, että hallituksen esitys on perusteltu ja tarpeellinen.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Vesa Malila

lakimies

maaseutuyrittäjyys, maaseutupolitiikka

+35820 413 2424

+35840 500 0878

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207