null Lausuntopyyntö Maatalousalan perustutkinnon perusteista OPH-2445-2021

Lausunto

Lausuntopyyntö Maatalousalan perustutkinnon perusteista OPH-2445-2021

3.8.2021

Eduskunta

Maatalousalan perustutkinnon perusteet uudistetaan kokonaisvaltaisesti. Luonnoksessa on käytetty uutta tapaa kuvata osaamisen arviointia, jossa kaikkien uudistettujen tutkinnon osien arviointikriteerit ovat samat. Tämän toivotaan selkeyttävän ja helpottavan arviointia. Muutostyö edellytti myös ammattitaitovaatimusten muotoilua uudelleen. Tutkinnon perusteeseen on lisätty uutta osaamista, joka liittyy muun muassa kestävään kehitykseen, digitalisaatioon ja automaatioon. Turkistalouden osaamisalalle ehdotetaan tutkintonimikkeen vaihtamista turkistarhaajasta turkiseläintenhoitajaksi. Muutoksilla varmistetaan perusteissa vaadittavan osaamisen ajantasainen työelämän osaamistarpeisiin vastaavuus ja joustavampi yksilöllisten opintopolkujen muodostaminen.

Maatalousalan perustutkinto muodostuu neljästä osaamisalasta: eläintenhoidon, maatilatalouden, maatalousteknologian ja turkistarhaamisen osaamisaloista. Näillä on tutkintonimikkeet eläintenhoitaja, maaseutuyrittäjä ja turkiseläintenhoitaja.

MTK pitää tärkeänä, että kaikki opiskelijat riippumatta osaamisalasta saavat riittävän perustan yrittäjyysopintoja. Maatalousalan perustutkinnon tulee taata sukupolvenvaihdostilanteissa tiettyjen investointitukien saamiseksi vaadittavat lakisääteiset yrittäjyysopinnot.

Nykyisessä rakenteessa yrittäjyysopintoja oli vähennetty pakollisista opinnoista muista osaamisaloista paitsi maatilatalouden osaamisalasta entiseen tutkintoon nähden.

MTK pitää välttämättömänä, että myös eläintenhoidon ja maatalousteknologian osaamisaloihin sisällytetään pakollisiin opintoihin riittävän laajat yrittäjyysopinnot. Maatilojen koko on suurentunut jatkuvasti ja työntekijöidenkin täytyy ymmärtää maatilan kannattavuuteen vaikuttavat tekijät kokonaisvaltaisesti. MTK oli mukana uudistamassa perusteita. Näin ollen muilta osin ei ole huomautettavaa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Susanna Aro

koulutusjohtaja

koulutuspolitiikka - perusopetus, toinen aste, korkea-aste, tutkimus- ja tiedepolitiikka, YES ry - yrittäjyyskasvatus, luonnonvara-alan koulutuksen verkostoyhteistyö

+35820 413 2570

+35840 735 2138

aiheet: lausunto