Sisältöjulkaisija

null 26 GHz:n taajuusalueen huutokauppa

Lausunto

26 GHz:n taajuusalueen huutokauppa

6.3.2020

Liikenne- ja viestintäministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää lausuntomahdollisuudesta.

MTK pitää oikeana ja hyvänä linjauksena, että aiemmista taajuushuutokaupoista poiketen osa taajuuksista jätetään huutokaupan ulkopuolelle ja varataan paikallisten verkkojen käyttöön.

Paikalliseen käyttöön varattujen taajuuksien (24.25 – 25.1 GHz) avulla luodaan edellytyksiä uuteen 5G-teknologiaan perustuvien tietojärjestelmien käyttöön otolle myös sellaisilla alueilla, joilla valtakunnallisilla operaattoreilla ei ole kiinnostusta investoida verkkotoimintaan. MTK katsoo, että nopeat paikallisverkot osaltaan parantavat maa- ja metsätalouselinkeinojen kilpailukykyä ja luovat laajemminkin edellytyksiä maaseutualueiden elinvoimaisuudelle. Jo nyt pitkälti koneellistunut ja automatisoitunut maa- ja metsätalous voi ottaa kehitysharppauksen ja olla yksi keskeinen 5G-teknologian sovellusalue edellyttäen, että huolehditaan myös valokuituverkon rakentumisesta koko maahan.

26 GHz:n taajuusalueella radiosignaalien kantama ei ole pitkä. Taajuusalue soveltuu ennen kaikkea paikallisiin verkkoihin. On oletettavaa, että huutokaupattavaa taajuusaluetta ei tulla käyttämään koko maan kattavien verkkojen rakentamiseen. Taajuuksien tehokkaan hyödyntämisen edistämiseksi valtakunnallisille luvansaajille tulisi asettaa määräaika, johon mennessä verkko on rakennettava valmiiksi ja mikäli taajuusaluetta ei hyödynnetä, tulisi toimiluvan siltä osin raueta. Näin käyttämätön radiotaajuusalue voitaisiin hyödyntää paikallisesti.

Huutokaupasta 12.2.2020 järjestetyssä kuulemistilaisuudessa todettiin, että huutokauppaan ei liity fiskaalisia tavoitteita. Paikallisten verkkojen käyttömaksujen hinnoittelumalli oli silloin vielä harkittavana. MTK on samaa mieltä tilaisuudessa esitetyn näkökulman kanssa, että hinnoittelussa tulisi ottaa huomioon solun alueen vähäinen käyttäjämäärä.


Markus Lassheikki

kehitysjohtaja

+35820 413 2481

+35840 779 9680