null MTK lausunto metsähakkeella tuoteun sähkön tuotantotukijärjestelmän sulkeminen

Lausunto

MTK lausunto metsähakkeella tuoteun sähkön tuotantotukijärjestelmän sulkeminen

27.11.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta. 

Päästöoikeuden hinnan nouseminen on odotetusti tehnyt tukimuodon tarpeettomaksi. Jos tilanne joskus muuttuu, on tarpeet arvioitava silloin vallitsevien olosuhteiden mukaan. MTK:lla ei ole huomauttamista hallituksen esitykseen. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Marko Mäki-Hakola

elinkeinojohtaja

ryhmän yleisjohto, alue-, rakenne- ja maaseutupolitiikka, liikenneinfrastruktuuri, väylät, innovaatiopolitiikka, hanketoiminta, elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta

+35820 413 3701

+35840 502 6810