null Ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistus leikkaa maatalouskoulutuksesta

Uutinen – Yrittäminen

Ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistus leikkaa maatalouskoulutuksesta

19.8.2021

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta uudistetaan. Uudistuksessa tehdään muutoksia viiteen eri kustannuskoriin, joihin kaikki tutkinnot on ryhmitelty koulutuksen kalleuden mukaan. Uudistus muuttaa eniten maatalouden ammatti- ja erikoisammattitutkintojen asemaa, koska kaikkia näitä tutkintoja ehdotetaan siirrettäväksi astetta heikompaan rahoituskoriin. Muutos koskee myös metsäalan erikoisammattitutkintoja.

Maa- ja metsätalousala on kallista koulutusta, koska laadukas koulutus tarvitsee ajanmukaiset opetusmaatilat, -puutarhat ja metsät ja niihin tarvittavat koneet ja välineet. Edellisestä rahoitusuudistuksesta on vain vähän aikaa. Silloin leikkaukset ammatillisessa koulutuksessa olivat suuret. Maatalousala on joutunut tinkimään uusista investoinneista niukan rahoituksen aikana. Meneillään oleva uudistus ei helpota tilannetta.

Uudistus vaikeuttaa alan jatkuvan oppimisen järjestämistä. Rahoitus vähentyy muun muassa seminologin, maatalouden vesitalouden, maatalouslomittamisen, maatalouskoneasentamisen, maatalousurakoitsijan sekä metsän käsittelyn ja puunkorjuun koulutuksen osalta.

Rahoitusasetus on parhaillaan lausunnolla lausuntopalvelu.fi -palvelussa 27.8 saakka.Susanna Aro

koulutusjohtaja

koulutuspolitiikka - perusopetus, toinen aste, korkea-aste, tutkimus- ja tiedepolitiikka, YES ry - yrittäjyyskasvatus, luonnonvara-alan koulutuksen verkostoyhteistyö

+35820 413 2570

+35840 735 2138

aiheet: koulutus, määrärahat