null 12. Vientipolku: Apuja vientilogistiikan prosessiin

Artikkeli – Yrittäminen

12. Vientipolku: Apuja vientilogistiikan prosessiin

8.6.2020

Logistiikka (Logistics) tarkoittaa viennissä tuotteiden ja palvelujen ostamista, varastoimista ja kuljettamista siten, että tuote on käytettävissä oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja siten, että minimoidaan kustannukset ja muut haitat, kuten negatiiviset ympäristövaikutukset tai turvallisuusriskit.

Varsinaisen materiaalivirran eli kuljetusten ja varastoinnin lisäksi logistiikkaan kuuluu tieto- ja rahavirtojen kulkuun liittyvä suunnittelu sekä yhteiskunnallisten ja ympäristövaikutusten tarkastelu.

Logistiikka on tuotteen tai palvelun ja siihen liittyvän tiedon ja rahan hallintaa organisaatiossa asiakastarpeiden tyydyttämiseksi.


Kuljetukset ovat keskeinen tekijä

Kuljetusaikaa tärkeämpänä tekijänä pidetään perille saapumisen ennustettavuutta ja kuljetusaikojen luotettavuutta. Kuljetuskustannusten osuus vientituotteen hinnasta on merkittävä, joten kuljetusten suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kulurakenne ja logistiikan kustannukset vaihtelevat maittain ja nämä tulee huomioida jo polun aiemmissa kohdissa.
Viejä voi hoitaa halutessaan koko kuljetustapahtuman itse tai käyttää ulkopuolista huolitsijaa tai kuljetusalan yritystä.

Logistiikan ymmärtämiseksi voit löytää apua esimerkiksi Logistiikan Maailma -sivustolta. Sivusto on Suomen käytetyin logistiikan tietolähde. Sivustoille on rakennettu myös logistiikan vientipolkua kokonaisuutta hahmottamaan. Tänne pääset ”Olen viemässä” -kohdasta.

Voit hakea apua logistiikan kiemuroihin myös Business Finlandin Expert Search -hakukoneen kautta. Tällöin valitse palveluvalikosta ”Logistiikka”.


Incotermit

Incotermit eli toimituslausekkeet ovat Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) kauppaehtoja. Toimituslausekkeet määrittelevät ostajan ja myyjän vastuun toimituksesta, tavarasta ja kustannuksista.

Käytännössä tämä tapahtuu maailmanlaajuisesti yksiselitteisesti soveltamalla kansainvälisiä Incoterms-toimituslausekkeita, joiden tuorein versio Incoterms 2020 on otettu käyttöön 1.1.2020 lukien.   

Toimituslausekkeet ja niiden nimien käännökset löydät Logistiikan Maailma -sivustolta.

Apuja toimituslausekkeisiin ja niiden määrittelyihin voit löytää myös esimerkiksi Kauppakamarin sivuilta.
 


aiheet: vientipolku, operatiivinen suunnittelu

Suositellut artikkelit

Asiakassuhteen luominen voi alkaa missä kohdassa polkua tahansa. Tärkeintä on aloittaa suhteen luominen ajoissa ja ymmärtää, että sen muodostumiseksi tarvitaan aikaa, kärsivällisyyttä ja paikallista läsnäoloa....

Tässä vaiheessa viimeistellään tuote, brändi ja tarina, sekä markkinointisuunnitelma, valittua kohdemarkkinaa ja aiemmin selvitettyjä tarpeita vastaamaan. Syvempi, tuote ja markkinakohtainen selvitys vaatii...