Sisältöjulkaisija

angle-left null Asiantuntijalausunto E-kirjeestä 34/2018 vp Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä siihen liittyvinä 9 EU-säädöksen muuttamisesta

Lausunto

Asiantuntijalausunto E-kirjeestä 34/2018 vp Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä siihen liittyvinä 9 EU-säädöksen muuttamisesta

30.5.2018

Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta

Ehdotuksen taustalla on glyfosaatin kieltämistä ajanut eurooppalainen kansalaisaloite, jonka seurauksena komissio selvitti EU:n riskinarviointijärjestelmän avoimuutta ja riippumattomuutta erityisesti teollisuuden tekemiin tai teettämiin tutkimuksiin, joihin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n riskinarviointi ja suositukset perustuvat. Komissio kartoitti myös näkemyksiä riskiviestinnästä, EFSA:n hallinnoinnista sekä jäsenvaltioiden osuudesta EU:n riskinarviointijärjestelmässä. Tavoitteena oli selvittää, oliko yleinen elintarvikeasetus edelleen tarkoitukseensa soveltuva ja siinä annetut työkalut edelleen toimivia.

Tuloksena oli ehdotus tiukentaa ja selkeyttää yleisen elintarvikeasetuksen säännöksiä tavoitteena lisätä avoimuutta ja luottamusta EFSA:n riskinarviointiin, ylläpitää EFSA:n korkeatasoinen tieteellinen asiantuntemus sekä luoda tehokas riskiviestintästrategia. MTK kannattaa näitä tavoitteita kaikin osin.

Riskinarviointi, riskienhallinta ja niihin keskeisesti liittyvä riskiviestintä ovat käsitteinä määritelty yleisessä elintarvikeasetuksessa. MTK näkee, että riskinarvioinnin tulee perustua korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen ja asiantuntemukseen. Riskinarviointi ja riskinhallinta on syytä pitää erillään toisistaan.

EFSA:n keskeinen tehtävä on toimia riippumattomana riskinarvioinnin tekijänä. Riippumattomuus on oleellista avoimuudelle, uskottavuudelle ja luotettavuudelle. MTK korostaa, että EFSA:n riskinarviointi on jo nyt varsin avointa ja luotettavaa. EFSA:n tieteellisen toiminnan riippumattomuus on myös varmistettu suhteellisen kattavasti. MTK kannattaa kuitenkin riskinarvioinnin avoimuuden edelleen kehittämistä unohtamatta riskienhallinnan osuutta kokonaisuudessa.

Jäsenvaltioiden roolin kehittämiseksi EFSA:n toiminnassa ehdotetaan, että sen johtokuntaan nimitettäisiin kunkin jäsenvaltion edustaja sekä tiedepaneeleihin esitettäisiin kunkin jäsenvaltion toimesta 12 tieteellistä asiantuntijaa, joista johtokunta nimeää tiedepaneelien jäsenet. MTK pitää ehdotusta perusteltuna, vaikka näkeekin haasteena niukkojen resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentamisen.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Leena Suojala
asiantuntija