Sisältöjulkaisija

angle-left null Asiantuntijalausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle

Lausunto

Asiantuntijalausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle

7.3.2018

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry pitää hyvänä, että lähtökohtaisesti maakunnat huolehtisivat niistä tehtävistä, jotka tällä hetkellä hoidetaan ympäristöterveydenhuollon alalta aluehallintovirastoissa, ELY-keskuksissa tai kunnissa. Ympäristöterveydenhuolto kytkeytyy useisiin maakunnallisiin tehtäväkokonaisuuksiin ja sen asemointi maakunnassa riippuu maakunnan sisällä tehdyistä päätöksistä. MTK muistuttaa, että kytkös elinkeinojen kehittämiseen on oltava selkeä. Alueen elinkeinorakenne tulee ottaa huomioon, kun päätetään maaseutuelinkeinoille oleellisten palveluiden, kuten eläinlääkäripalveluiden ja -päivystyksen, järjestämisestä.

Ympäristöterveydenhuollon alalla kunnissa on korostettu yhteyttä ympäristönsuojeluun ja rakennusvalvontaan. Tämä on ollut käytännön sanelema lähinnä teoreettinen linkitys, kun kuntien resurssien käyttöä on yritetty tehostaa. Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun näkökulma on kuitenkin lähtökohtaisesti vastakkainen - ympäristönsuojelussa suojellaan ympäristöä ihmisen aiheuttamilta haitoilta, kun taas ympäristöterveydenhuollossa suojellaan ihmistä ympäristön aiheuttamilta haitoilta.

MTK näkee, että ympäristöterveydenhuollon tulee rakentua kokonaisuutena. Elintarvikevalvonta, terveydensuojelun valvonta ja tupakkavalvonta vaatii laadukkaasti toimiakseen riittävät viranomaisresurssit. MTK näkee, että mikäli resurssit voidaan turvata, järjestämisvastuu voidaan näiltä osin siirtää kunnalle tai kunnille. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta (eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta) ja niihin liittyvän päivystyksen kytkeytyminen eläinlääkäripalveluihin ja eläinlääkäripäivystykseen on MTK:n mielestä toimintojen tehokkuuden ja synergiaetujen kannalta oleellista ja ne tulisi hoitaa maakunnallisesti. On huomioitava, että jo nykyisinkin nämä tehtävät (eläintauti- ja eläinsuojeluvalvonta) on tehty valtion toimeksiannosta ja korvaamina.

MTK katsoo, että järjestämisvastuun siirtämiseen nyt lausunnolla olevassa esityksessä edellytetyt 30 hv on tarkoituksenmukainen vaatimus ja käytännössä laadukkaan toiminnan varmistamiseksi hyvin oleellinen rajanveto. Järjestämisvastuun siirto tulisi mitä ilmeisimmin koskemaan vain pääkaupunkiseudun kuntia (Helsinki, Espoo ja Vantaa). Eläinlääkäripalveluiden ja löytöeläinten hoidon osalta Helsingissä eläinlääkäripalvelu ml. päivystys on nykyisin ostettu Yliopistolliselta eläinsairaalalta ja eläintauti- ja eläinsuojelupäivystystä ei ilmeisesti ole ollut ollenkaan. MTK muistuttaa, että vain maakunnallisesti hoidettuna eläintauti- ja eläinsuojeluvalvontatehtävät ml niiden päivystys olisi tehokkain vaihtoehto. MTK kannattaa näin ollen hallituksen esitystä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Leena Suojala
asiantuntija