null CAP-uudistuksen valmistelu käyntiin työryhmissä ja seminaareissa

Uutinen

CAP-uudistuksen valmistelu käyntiin työryhmissä ja seminaareissa

8.11.2018

Tulevan EU -ohjelmakauden maatalouspolitiikan valmistelu kansallisella tasolla tulee olemaan tiivistä talven aikana. Maa- ja metsätalousministeriö avasi valmistelun 30.10.2018 Säätytalossa pidetyllä seminaarilla. Videotallenne seminaarista on tulossa osoitteeseen https://mmm.videosync.fi/2018-10-30-cap-avaustilaisuus . Tätä ns. CAP -suunnitelman laadintaa varten asiakokonaisuuksia käsitellään ja sidosryhmiä kuullaan työryhmissä, työpajoissa ja sektorikohtaisissa kuulemistilaisuuksissa.

CAP -suunnitelman valmistelu on jaettu viiteen eri työryhmään, joista maatalous-, maaseutu- ja elintarvikemarkkinatyöryhmissä on MTK:n edustus. Kokonaisuutta koordinoi strategiaryhmä. Valmistelevista työryhmistä yksi on hallinnon sisäinen ja siinä käsitellään tulevan ohjelmakauden hallintoon liittyvät asiat. Viidennessä ryhmässä käsitellään Ahvenanmaan ohjelmakokonaisuus. Kaikki maatalouteen liittyvät asiakokonaisuudet on koottu maatalousryhmään. Maaseudun muu yritystoiminta, Leader -toimintatapa ja muut yleisesti maaseudun toimintaympäristöön liittyvät asiat käsitellään maaseuturyhmässä. Elintarvikemarkkinatyöryhmässä käsitellään mm. viljelijöiden asemaa elintarvikeketjussa, etsitään toimenpiteitä markkinasuuntautuneisuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä parannetaan tapaa, jolla EU:n maatalous vastaa yhteiskunnan uusiin ravinto- ja terveysvaatimuksiin.

Työryhmät kokoontuivat ensimmäisen kerran marraskuun alussa ja kokousajankohdat on sovittu vuoden 2019 kesäkuun loppuun. Toimikausi työryhmillä jatkuu vuoden 2020 loppuun. Näillä näkymin työpajoja pidetään 27 eri aiheesta ja kunkin aihealueen työpaja kokoontuu vähintään kaksi kertaa. Ensimmäisessä kokoontumisessa kootaan tarpeita ja ideoita. Toisessa kokoontumisessa käydään läpi mahdollisia suunnitelmaan sisällytettäviä toimenpide-esityksiä. Työpajojen kokoontumiset alkavat joulukuussa ja päättyvät huhtikuun loppuun mennessä. Valmistelun organisointi on kuvattu ylläolevassa kaaviossa.

Valmistelutyön tuloksena syntyvä CAP -suunnitelma tulee toimittaa komission käsittelyyn viimeistään 1.1.2020. Aikataulu on laadittu lähtökodasta, jossa uuden ohjelmakauden toimeenpano tapahtuu vuonna 2021. Todennäköisesti ohjelmakauden alkuun tulee 1 – 2 vuoden siirtymäkausi, mutta niin kauan kuin tästä ei ole virallista päätöstä, valmistelu tapahtuu edellä kerrotun aikataulun mukaisesti. 

Tutkimuspäällikkö Juha Lappainen, 040 546 6675