null Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta

3.12.2020

Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTO Dnro 88/2020

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry toteaa pyydettynä lausuntonaan seuraavaa:

Esitetyt muutokset ovat teknisluonteisia ja perusteltuja. MTK:lla ei ole ei ole eritykseen huomautettavaa.


Juha Hakkarainen

metsäjohtaja

linjan yleisjohto

+35820 413 2450

+358400 870 867