null Lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi taajuusasetuksen muuttamisesta

Lausunto

Lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi taajuusasetuksen muuttamisesta

23.2.2021

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää Liikenne- ja viestintäministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Annettavalla asetuksella on tarkoitus mahdollistaa taajuudet paikallisten viestintäverkkojen rakentamiseen vähäisen yleisen teletoiminnan tarpeisiin rajatulla alueella. Paikallisten verkkojen rakentaminen voi olla tarpeellista esimerkiksi sellaisilla alueilla ja kohteissa, jonne valtakunnalliset teleyritykset eivät kaupallisista syistä tarjoa tarkoituksenmukaisia palveluja. Mahdollisia käyttökohteita paikallisille 5G-verkoille voivat olla esimerkiksi logistiikan ja liikenteen solmukohdat, tehdasalueet, oppilaitokset sekä kylät ja kaupunginosat. Tulevaisuudessa käyttökohteita voi olla myös alkutuotannossa.

MTK pitää annettavaa asetusta kannatettavana. MTK haluaa lisäksi muistuttaa paikallisten verkkojen toiminnalle tarpeellisen valokuituverkon rakentamisesta koko maahan. Mahdollisuus hyödyntää 5Gverkon palveluita luo aiempaa parempia edellytyksiä sekä kehittyvien julkisten palveluiden saatavuudelle että yritysten ja kansalaisten tasavertaisille digitaalisille toimintamahdollisuuksille

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Markus Lassheikki

kehitysjohtaja

+35820 413 2481

+35840 779 9680

aiheet: lausunto, lausunnot