null Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2021 maksettavasta kansallisesta tuesta

Lausunto

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2021 maksettavasta kansallisesta tuesta

27.11.2020

Maa- ja metsätalousministeriö 

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta.  

Tukea on perusteltu muistiossa sokerijuurikkaan viljelyn kannattavuusedellytysten ja viljelyhalukkuuden turvaamisella. EU:n sokerikiintiöiden poistuminen 1.10.2017 johti sokerituotannon kasvuun EU:n suurimmissa tuotantomaissa. Kasvanut tuotanto yhdessä maailmanmarkkinahintojen alhaisuuden kanssa johti valkosokerin hintojen voimakkaaseen laskuun EU:ssa. Tämän seurauksena sokerijuurikkaan hinta ja viljelyala ovat laskeneet rajusti Suomessa. Korona-pandemia käänsi sokerin maailmanmarkkinahinnat jyrkkään laskuun keväällä. Tilanne tasaantui kesän aikana, mutta hinta asettui selvästi talvea alhaisemmalle tasolle. Pandemia on leikannut myös sokerin kulutusta maailmanlaajuisesti. Täysimääräinen sokerijuurikkaan kansallinen tuki on tässä tilanteessa ensiarvoisen tärkeä. 

MTK:lla ei ole huomautettavaa asetusluonnokseen. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Antti Lavonen

kasvinviljelyasiamies

erikoiskasviasiat, erikoiskasvivaliokunnan sihteeri, sokerijuurikas-, peruna- ja tärkkelysperunaverkoston sihteeri, sokerijuurikasneuvotteluryhmän sihteeri, perunan menekinedistäminen, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+35820 413 2462

+35840 558 0512