Sisältöjulkaisija

angle-left null Ehdotus työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista

Lausunto

Ehdotus työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista

12.12.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Suomi on pieni markkina-alue kansainvälisille kasvinsuojeluaineita valmistaville yrityksille. Usein valmisteiden rekisteröinnin haltijat hakevat valmisteilleen rekisteröintejä Suomeen vain viljelyalaltaan suurille kasveille. Valmisteiden uudelleenrekisteröintien yhteydessä moni pieni käyttökohde putoaa etiketistä pois. Erikoiskasvien, kuten mm. avomaan vihannesten, hedelmien, marjojen ja kasvihuonetuotannossa käytettävien kasvinsuojeluaineiden valikoima on hyvin pitkälti riippuvainen ns. minor use- luvista (vähäinen käyttötarkoitus, art. 51). Tuottajajärjestöt tekevät useita lupahakemuksia vuosittain. Luvan maksaa hakija, mutta ainakin MTK:n osalta, kustannukset peritään takaisin juuresten-, kaalin- ja sipulintuottajat ry:n jäseniltä. Yhdistyksissä on yhteensä n. 160 jäsentä. Näin ollen pieni joukko viljelijöitä kustantaa luvat, jotka ovat kuitenkin kaikkien viljelijöiden vapaasti hyödynnettävissä.

Maksuasetuksessa ”vähäinen käyttötarkoitus” luvalle on asetettu perusmaksu 1 200 euroa. Maksu nousee 100 eurolla verrattuna siihen, mitä se on ollut nykyisessä maksuasetuksessa. Tämä on hyväksyttävää.

Uutena asiana art. 51 mukaiselle ”vähäinen käyttötarkoitus”-suoritteelle esitetään mahdollisuus periä, perusmaksun lisäksi, lisämaksua 99 euroa/tunti. Enimmäismaksuksi ns. minor use- luvalle esitetään 5000 euroa. Lisämaksua peritään, jos hakemuksen käsittely vaatii suuremman työmäärän, mitä perusmaksu kattaa. MTK:n mielestä enimmäismaksu 5000 euroa on liian korkea viljelijöiden maksettavaksi. Näin korkea maksu ei MTK:n näkemyksen mukaan ole sen periaatteen mukainen, mitä laissa kasvinsuojeluaineista (1563/2011) 46 § säädetään perittävistä maksuista, kun kyseessä on kasvinsuojeluaineen hyväksymistä koskeva lupa vähäisiin käyttötarkoituksiin.

Tuottajajärjestöjen nimissä haetut luvat maksaa, kuten edellä on mainittu, viimekädessä pieni joukko viljelijöitä, joten laissa tarkoitetut alennukset jäävät heiltä saamatta.

Mikäli minor use-luvan käsittelyn maksuperusteet muuttuvat nykyisestä, niin Tukesin on heti luvan käsittelyn alussa ilmoitettava hakijalle arvionsa siitä, mikä luvan kustannus tulee olemaan. Näin hakija voi tarvittaessa vetää luvan pois käsittelystä. Luvan poisvedon tulee olla maksutonta.

Muilta osin MTK:lla ei ole huomautettavaa asetusluonnokseen.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi 
toiminnanjohtaja

Mika Virtanen
kasvinviljelyasiamies