Sisältöjulkaisija

null Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016-2018 myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunto

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016-2018 myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

30.1.2020

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kannatta ehdotusta asetuksen muuttamisesta siten, että se mahdollistaa tuen myönnön hankkeille valtion talousarviossa osoitettujen varojen rajoissa vuoden 2022 loppuun saakka sekä voimaantulon jatkamista siten, että asetus olisi voimassa 2024 vuoden loppuun. MTK tukee myös ehdotusta MMM:n asettaman ohjausryhmän perustamisesta.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Airi Kulmala

asiantuntija

maa- ja metsätalouden vesiensuojelu (pinta- ja pohjavedet), eläinsuojien ympäristöluvat, ravinteiden kierrätys, BFFE, yleiset maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelukysymykset

+358400 755 454