null MTK:n johtokunta: Maakuntien äänen on kuuluttava EU:n elvytysrahojen kohdentamisessa – Suomi nousee alueittensa vahvuuksilla

Tiedote – Energia

MTK:n johtokunta: Maakuntien äänen on kuuluttava EU:n elvytysrahojen kohdentamisessa – Suomi nousee alueittensa vahvuuksilla

22.9.2020

Koronakriisin vaikutukset ovat rajuja ja ne vaihtelevat maakunnittain. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n johtokunta vaatii, että elpymistoimien valmistelussa hyödynnetään maakunnissa tehtäviä elpymissuunnitelmia.

Koronakriisistä elpymiseksi laaditaan suunnitelmia kaikilla tasoilla, EU:sta kuntiin. Maakunnissa elpymissuunnitelmia on valmisteltu jo kuukausia. Hallituksen budjettiriihi näytti, että valtakunnan tasolta konkretia puuttuu edelleen.

MTK:n johtokunta vaatii, että maakunnissa tehty valmistelutyö koronasta elpymiseksi hyödynnetään, jotta kansantalous palautetaan nopeasti kasvuun panostamalla kotimaisen tuotannon lisäämiseen ja työpaikkojen luomiseen.

EU:n elpymis- ja palautumistukiväline on niin mittava, että Suomen kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma on syytä tehdä huolella. On välttämätöntä ymmärtää, että elpyminen eri puolilla maata on mahdollista erilaisilla välineillä. Rakentamalla kansallinen elpymissuunnitelma alueellisten suunnitelmien avulla varmistetaan nopeasti vaikuttava kokonaisuus.

MTK korostaa, että elvyttävät toimet on suunnattava siten, että ne kohdentuvat suurella painolla kotimaisen tuotannon lisäämiseen. Biotalous ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ja jalostaminen voivat jälleen kerran nostaa Suomen menestyväksi.

MTK korostaa kolmea laajaa kokonaisuutta osana kestävää ja oikeudenmukaista kasvua:

1. Vihreän talouden elpyminen: Kasvu rakennetaan kotimaan biotalouden avulla. Pelkästään investoimalla biokaasuun ja metsätalouteen voidaan luoda kasvua kaikkialle Suomeen.

2. Digitaalinen elpyminen: Varmistamalla nopeat verkkoyhteydet laajakaistainvestoinneilla mahdollistetaan kestävä elpyminen koko maassa.

3. Lähipalvelujen ja kriisinkestävän yhteiskunnan elvyttäminen: Ruokajärjestelmän kriisinkestävyys varmistetaan parantamalla alan kannattavuutta. Alueiden kilpailukykyä voitaisiin parantaa esimerkiksi Norjassa käytössä olevan kaltaisia aluepolitiikkainstrumentteja hyödyntämällä.

Suomella ei ole varaa harkitsemattomaan rahankäyttöön. Jokaisen käytetyn euron tulee auttaa Suomea kasvuun ja uudistumiseen. Budjettiriihestä puuttunut kunnianhimo biotalouden kasvattamiseen on pakko korjata elvytyssuunnitelmassa.

MTK:n esitykset sisältävät laajoja kokonaisuuksia, maakunnittain tehtäviä toimenpiteitä ja muutamia konkreettisia esimerkkejä, kuten maakunnallisen biokaasuohjelman sisällön ja puurakentamiskokonaisuuden.


Juha Marttila

johtokunnan 1. puheenjohtaja, maanviljelijä, maatalous- ja metsätieteiden tohtori

+35820 413 2340

+35850 341 3167

Marko Mäki-Hakola

elinkeinojohtaja

ryhmän yleisjohto, alue-, rakenne- ja maaseutupolitiikka, liikenneinfrastruktuuri, väylät, innovaatiopolitiikka, hanketoiminta, elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta

+35820 413 3701

+35840 502 6810