null Epävarmuus eläinten hyvinvointilaista ja lomituslaista huolestuttaa viljelijöitä

Tiedote

Epävarmuus eläinten hyvinvointilaista ja lomituslaista huolestuttaa viljelijöitä

22.3.2019

Maakuntauudistuksen kaatuminen lisää epävarmuutta maidontuottajien arkeen. Tuottajat tarvitsevat mahdollisimman nopeasti vakautta ja tulevaisuudenuskoa. Keskeneräiset säädöshankkeet kuten eläinsuojelulain ja lomitusjärjestelmän uudistukset on saatava päätökseen.

Eläinten hyvinvointilaki tulee vahvistaa pikaisesti nykyisen valmistelun pohjalta. Valmisteltu laki on tasapainoinen ja toteuttamiskelpoinen: Se sisältää eläinsuojelujärjestöjen nautojen pidolle esittämät vaatimukset. Vaatimukset on kirjattu lakiin tarkoituksenmukaiseen muotoon, jonka viljelijät voivat hyväksyä ja toteuttaa tilatasolla.

Maitovaliokunnan puheenjohtaja Asko Miettinen kiittää valmisteltua lakia siitä, että se välttää näennäiset toimet, kuten jatkuvan juomaveden vaatimisen riippumatta eläimen fysiologisista tarpeista. Maatalouden normaalin rakennemuutoksen myötä pihattolehmien osuus kaikista lehmistä todennäköisesti tulee joka tapauksessa nousemaan lähes 90 % seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kivunlievityksen käyttäminen nupoutuksen yhteydessä ja parsinavettatiloilla eläinten jaloittelun lisääntyminen ovat konkreettisia toimia eläinten hyvinvoinnin eteen.

Miettinen huomauttaa, että mitä nopeammin laki saadaan voimaan, sitä nopeammin se hyödyttää eläinten hyvinvointia. Epävarmuus laista jäädyttää erityisesti tilatason peruskorjaamista, jolla aidosti parannetaan eläinten hyvinvointia. Jokainen lakiin kirjattu arkitodellisuudelle vieras vaatimus ohjaa resursseja pois hyvinvointia käytännössä eteenpäin vieviltä toimilta.  

Lomitusuudistus jäi soten jalkoihin. Uudistuksen valmistelu olisi tuottanut kehittyneen järjestelmän. Lomaoikeuden henkilökohtaisuus päätettiin uudistuksessa säilyttää, ja samalla rakennemurroksen tuomilla säästöillä järjestelmää olisi voitu parantaa kustannuskurista tinkimättä.

Maitovaltuuskunnan puheenjohtaja Mauri Penttilä muistuttaa, että lomitusjärjestelmä on osa maidontuottajien sosiaaliturvaa. Lomitusjärjestelmä ilmentää suomalaisen yhteiskunnan perusarvoja, kansalaisten tasaveroisuutta ja viranomaisen vastuuta palveluista. Maitovaltuuskunta vaatii tulevan hallituksen huolehtivan siitä, että sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen ei romuta lomitusjärjestelmän perusrakennetta julkisena palveluna. On myös huolehdittava järjestelmän riittävästä rahoituksesta ja jatkumisesta.   

Penttilä ja Miettinen toteavat, että viljelijäperhe tekee maitotilalla keskimäärin yli 4000 työtuntia vuodessa ja näistä kolme neljäsosaa käytetään eläinten hoitoon. Tilojen taloudelliset puskurit ovat perättäisten katovuosien jälkeen vähissä, ja samalla toimintaa olisi kehitettävä. Yhtälö on kestämätön. Toimiva lomitus on tuottajien jaksamisen peruspilari. Hyvinvoiva viljelijä on avain eläinten hyvinvointiin ja koko ruuantuotantoon kuluttajien lautasille ja maitolaseihin saakka. 

Lisätietoja:
Maitovaltuuskunnan puheenjohtaja Mauri Penttilä, puh. 0400 832 993
Maitovaliokunnan puheenjohtaja Asko Miettinen, puh. 040 732 7388


Leena Ala-Orvola

maitoasiamies

maito, maitovaliokunnan sihteeri, maitovaltuuskunnan asiamies

+35820 413 2474

+35840 837 3005

aiheet: maito

Suositellut artikkelit

Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti annettujen lausuntojen perusteella tehdyistä muutoksista eläinten hyvinvointilakiesitykseen. Esitys laiksi eläinten hyvinvoinnista tullaan antamaan eduskunnalle alkusyksyn...