null Esitysluonnos laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta ja luonnos valtioneuvoston asetukseksi kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunto

Esitysluonnos laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta ja luonnos valtioneuvoston asetukseksi kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

24.9.2021

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esitysluonnos laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta ja luonnos valtioneuvoston asetukseksi kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää Liikenne- ja viestintäministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Nopean laajakaistan vähimmäisnopeus

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan toteutetaan EU:n ja LVM:n digi-infrastrategian asettama tavoite vuodelle 2025. Euroopan komission vuodelle 2025 asettamien tavoitteiden mukaan eurooppalaisilla kotitalouksilla niin kaupungeissa kuin maaseudullakin tulee olla mahdollisuus käyttää yhteyksiä, joiden siirtonopeus on vähintään 100 Mbit/s ja joka voidaan kasvattaa yhteen gigabittiin sekunnissa.

MTK katsoo, että esitysluonnokset laki- ja asetusmuutoksiksi ovat askeleita oikeaan suuntaan ja pääsisällöltään kannatettavia. MTK on tyytyväinen siihen, että asetuksella määritettävä vähimmäisnopeus 300/100 megabittiä sekunnissa ja tuettava tekniikka antaa näkymiä, että tavoitteeksi asetettujen gigabittiyhteyksien saavuttaminen on mahdollista.

Tukikelpoiset kustannukset

Vuoden 2021 alussa voimaan tullut laajakaistatukilaki on mahdollistanut myös vapaa-ajan asuntojen sisällyttämisen laajakaistahankkeisiin. Tämä vastaa hyvin viime vuosina vahvasti yleistyneen monipaikkaisuuden ja etätyön tarpeita.

MTK esittää, että lain 12§ (tukikelpoiset kustannukset) tulee myös jatkossa mahdollistaa liittymien tarjoamisen hankealueella sijaitsevaan, käyttäjän asuin- tai sijaintipaikkaan.

MTK katsoo, että liittymien tarjoaminen sosioekonomisten vaikuttajien sijaintipaikkaan on perusteltua. Sosioekonomisiksi vaikuttajiksi on luonnoksessa määritelty muun muassa laajasti digitalisoituneet yritykset. MTK:n mielestä määrittely on liian rajoittava. Määritelmästä aiheutuu muna-kana ongelma, koska ilman toimivia yhteyksiä yritykset eivät voi kehittyä laajasti digitalisoituneiksi. MTK esittää, että yhteydet tulee ulottaa tukialueen kaikkiin yrityksiin.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Markus Lassheikki

vt. elinvoimajohtaja, kehitysjohtaja

+35820 413 2481

+35840 779 9680

aiheet: lausunto