null EU luo turvallisuutta kansalaisilleen

Ajankohtaista

EU luo turvallisuutta kansalaisilleen

25.4.2019

EU:n on rakennettava turvallista kansalaisten Eurooppaa. Eurooppaan suuntautunut pakolaisvirta ja terroritekojen yleistyminen ovat heikentäneet kansalaisten turvallisuuden tunnetta. Sotaharjoitukset ja jännitteet Suomen lähialueilla ovat palauttaneet vastakkainasettelun jokapäiväiseen keskusteluun. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen edellyttämä kriittinen infrastruktuuri ja tuotanto ovat alttiina kybervaikuttamiselle. Merenkulun turvaamisen tärkeys on kasvanut.

EU- ja Nato-maat ovat tiivistäneet puolustusyhteistyötään. Uusien uhkakuvien monimutkaisuus ja hybridivaikuttaminen korostavat rajat ylittävän turvallisuusyhteistyön merkitystä. Esimerkkejä Suomelle tärkeistä yhteistyön alueista ovat kyberturvallisuus, terrorismin torjunta, rajavalvonta ja materiaalihankinnat.

Yhteinen maatalouspolitiikka vahvistaa unionin turvallisuutta. Ruokaturva on kaikkialla maailmassa turvallisuuden avaintekijä ja hyvin hoidettuna sen avulla voidaan vähentää konflikteja ja siirtolaisuutta. Väestönkasvu lisää kilpailua ruuantuotannon resursseista. Samalla kriittisten tuotantojärjestelmien sekä resurssien kansallisen omistajuuden ja hallinnan merkitys korostuu. Yhteinen maatalouspolitiikka turvaa myös riittävän kotimaisen maataloustuotannon ja huoltovarmuuden.

  • EU:n roolia tulee kasvattaa turvallisen kansalaisten Euroopan rakentamisessa.
  • Ruokaturvan avulla voidaan vähentää konflikteja ja siirtolaisuutta. Yhteinen maatalouspolitiikka turvaa myös riittävän kotimaisen maataloustuotannon ja huoltovarmuuden.