null EU-metsäedunvalvonnan vauhtiajat jatkuvat

Artikkeli – Metsäpolitiikka

EU-metsäedunvalvonnan vauhtiajat jatkuvat

28.1.2022

Viime vuosi oli EU-metsäedunvalvonnan hullu vuosi. Tänä vuonna valitettavasti haasteet vain kasvavat. Pöydällä on etenkin ympäristöön liittyviä teemoja. Lähiviikkoina panostusta tarvitaan etenkin kestävän rahoituksen taksonomian ympäristökriteereihin ja metsäkatoasetukseen.

Viime vuoden syksyllä esillä olleet taksonomian ympäristökriteeriluonnokset olivat metsänomistajille karmeaa luettava. Tällä hetkellä MTK:ssa tehdään töitä komission vakuuttamiseksi siitä, että tärkeämpää on osoittaa luonnon kannalta oikeansuuntaista kehitystä, kuin luoda tarkkoja EU tason kynnysarvoja. Taksonomian sisältö selvinnee kesään mennessä. Jos maakaasu ja ydinvoima päätyvät vihreälle listalle, niin uskoisi myös metsien käytöllä olevan hyvä tulevaisuus.

EU valmistelee myös metsäkatoon liittyvää säädöstä. Päätavoite on, että tietyt EU:n alueelle tuotavat tuotteet eivät aiheuta metsäkatoa lähtömaassa. Tästä hyvästä lähtötavoitteesta huolimatta Suomeenkin on tarjolla esimerkiksi käytännössä toteuttamiskelvotonta vaatimusta seurata, miltä kuviolta sellupaalissa käytetty puu on peräisin. Mukaan on ujutettu myös vaatimus seurata metsien tilan heikentämättömyyttä sekä eräänlainen valitusautomaatti kenelle tahansa valittaa hakkuusta, mikäli sen pelätään aiheuttavan metsäkatoa. Suomen kaltaisen maan, missä metsätalous ei todistetusti aiheuta metsäkatoa, tulisi olla täysin tämänkaltaisen asetuksen ulkopuolella

Metsäsektorille pään vaivaa aiheuttaa myös esimerkiksi EU:n maaperästrategian suhtautuminen suometsien käyttöön. EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteet maa-alan 30 % suojelusta ovat työn alla. Samaten määritellään, millainen metsä on niin vanhaa, ettei sitä voitaisi hakata. LULUCFssä Raportoija Ville Niinistö löi pöytään pohjaesityksiä kovempia tavoitteita. Uusiutuvan energian direktiivin käsittely on meneillään.

Edunvalvonnan tarve onkin poikkeuksellisen suuri. MTK:ssa olemme kuitenkin varmoja, että järki voittaa ja työllämme on vaikuttavuutta. Lopulta kuitenkin aktiivinen metsien käyttö pelastaa ilmaston. Tuore kansainvälinen tutkimus tätä myös todistaa, että hoidetut metsät ovat ilmaston kannalta parhaita. https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/ny-studie-intensivt-skogsbruk-i-norr-okade-klimatnyttan/


Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

linjan yleisjohto

+35820 413 3701

+35840 502 6810

aiheet: eu-metsästrategia, taksonomia, eu-metsäpolitiikka