null EU valmistelee tulevaa maatalouspolitiikkaansa

Blogi – Kansainvälinen toiminta

EU valmistelee tulevaa maatalouspolitiikkaansa

13.3.2017

Brysselissä valmistaudutaan tiiviisti vuoden 2020 jälkeiseen EU:n maatalouspolitiikkaan. Komissio aikoo julkaista vuoden lopussa asiaa koskevan tiedonannon. Komission pitäisi niin ikään vuoden loppuun mennessä antaa esityksensä vuosia 2021-2027 koskevasta EU:n budjetista. Tätä ennen pitäisi olla selvillä, miten Britannian EU-ero otetaan huomioon budjetissa ja asiasta pitäisi saavuttaa yhteisymmärrys Ranskan ja Saksan tulevien hallitusten kanssa. On varsin todennäköistä, että aikataulu prosessin osalta viivästyy.

Komissio käynnisti äskettäin EU-kansalaisille suunnatun julkisen kuulemisen tulevasta maatalouspolitiikasta. Tämä kuuleminen ja erilaiset vaikutusanalyysit luovat pohjaa tuleville esityksille. Kuuleminen on avoinna komission sivuilla 2. toukokuuta saakka, ja vastaaminen on mahdollista myös suomeksi. On tärkeää, että myös me ilmaisemme mielipiteemme merkittävässä asiassa.

Esittelin joulun alla Euroopan Talous- ja Sosiaalikomitean täysistunnolle lausunnon vuoden 2020 jälkeisestä EU:n maatalouspolitiikasta. Neuvottelujen jälkeen lausuntoni sai komitean vahvan tuen. Lausunto on hyvin linjassa MTK:n CAP-kantojen kanssa.

Lausunnossa korostetaan elinvoimaisen ja kestäväpohjaisen maatalouden säilyttämistä kaikkialla EU:ssa, maaseudun tasapainoisen kehittämisen merkitystä sekä tarvetta kehittää maatalouden riskienhallintaa. Korostamme myös metsien merkitystä ja tuomme esille sen, että maa- ja metsätalous ovat osa ratkaisua, joiden avulla vähennetään ilmastopäästöjä ja varastoidaan hiiltä. Korostamme myös sitä, että maa- ja metsätaloudella on perustavanlaatuinen merkitys maaseudun elinvoiman ja tasapainoisen kehityksen vahvistamissa.

EUROOPASTA JA EU:STA

Simo Tiainen, johtaja, MTK


Olen Itä-Suomesta opintielle ja maailmalle lähtenyt maatilan poika.
Bryssel ja EU ovat vuosien varrella tulleet tutuksi eri työtehtävissä, mm. MTK:n Brysselin toimistossa. Nykyinen tehtäväni Euroopan Talous- ja Sosiaalikomitean (ETSK) jäsenenä vie minut edelleen säännöllisesti Brysseliin.
Asun Vantaalla, vietän kesäni pääosin Tuusulassa ja kotitilani Savonlinnassa on edelleen tärkeä paikka. Perheeseeni kuuluvat vaimoni Helena ja kolme opiskelevaa lasta. Harrastan liikuntaa ja musiikkia.
Tässä blogissa käsittelen erityisesti ajankohtaisia EU-aiheisia teemoja.