null Eurooppalainen ruuantuotannon malli on menestystarina

Ajankohtaista

Eurooppalainen ruuantuotannon malli on menestystarina

25.4.2019

Eurooppalaisen maatalouden perustehtävä on turvallisen ja kestävästi tuotetun ruuantuotannon varmistaminen. Maatalouspolitiikan uudistuksella on taattava eurooppalaisen ruuantuotannon malli sekä sille riittävä rahoitus. Maaseutualueiden ja -elinkeinojen rooli kasvun ja työllisyyden luojana on tunnistettava. Kuluttajat haluavat puhdasta, terveellistä, turvallista, eettisesti tuotettua ja antibioottivapaata ruokaa, jonka alkuperä on jäljitettävä ja selkeästi merkitty.

Politiikan keskeisenä tavoitteena on turvata kannattava ja kestävästi tuottava maatilayrittäjyys, joka tarjoaa kilpailukykyistä ja kuluttajien tarpeisiin vastaavaa ruokaa. Maatalousmarkkinoiden toimivuudesta on huolehdittava. Tuotannossa otetaan huomioon ympäristön tila, osallistutaan ilmastonmuutoksen hillintään ja huolehditaan eläinten hyvinvoinnista sekä elintarviketurvallisuudesta. Maaseutu on elinvoimainen, viihtyisä, innovatiivinen ja toimiva ympäristö. Se tarjoaa kasvupohjan modernille elintarviketuotannolle ja maatilojen liitännäiselinkeinoille. Elävä maaseutu palvelee koko yhteiskunnan hyvinvointia.

EU:n ruuantuotannon kilpailukyky maailmanmarkkinoilla perustuu hyvin hoidettuun tuotantoon ja korkealaatuisiin tuotteisiin. EU:n on nykyistä enemmän edistettävä ja vaadittava jäsenmaita sitoutumaan kokonaisvaltaiseen laatutyöhön maataloudessa ja ruuan tuotannossa. Ruokaskandaalit ja ennaltaehkäisevä antibioottien käyttö tai hormonit eläinten kasvatuksessa eivät kuulu Eurooppaan.

Ruokamarkkinoiden toiminnassa on parannettava edelleen. Epäterveiden kauppatapojen karsimiseen ruokaketjussa on nyt panostettava, kun uusi direktiivi toimeenpannaan kansalliseen lainsäädäntöön.

Maataloustuotannon tulee olla mahdollista kaikkialla EU:ssa. Epäsuotuisille alueille tarvitaan omat kannustinjärjestelmänsä. Maataloustukien saamisen ehtoja pitää yhtenäistää. EU-lainsäädäntö on toimeenpantava kaikissa jäsenmaissa, esimerkiksi ympäristö- ja eläinten hyvinvointivaatimusten osalta. Erityisesti nuoria, aloittavia yrittäjiä on tuettava, kun he aloittavat maatalousyrittäjän vaativassa ammatissa.

  • Maataloustuotannon tulee olla mahdollista kaikkialla EU:ssa.
  • EU:n on edistettävä laatutyötä ruuantuotannossa, jotta ruokaskandaaleilta vältytään. Kasvun keinotekoinen edistäminen hormonien tai ennaltaehkäisevästi antibioottien avulla eivät kuulu ruokaketjuumme.
  • Korkeatasoinen eläinten hyvinvointi on ruuantuotannon edellytys. EU:n eläinten hyvinvointilainsäädännön tasapuolinen toimeenpano on turvattava.
  • Ruokaketjun toimintaa ja tasapainoa on parannettava edelleen ja epäreiluja kauppatapoja ruokaketjussa on karsittava.