null Hallitukselta lisää kemera-rahaa metsänhoitotöihin

Uutinen

Hallitukselta lisää kemera-rahaa metsänhoitotöihin

25.2.2021

Hallitus julkaisi 25.2. lisätalousarvioesityksen, jolla lisätään määrärahaa nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen. Tavoitteena on turpeen energiakäytön vähentyessä ennakoitua nopeammin lisätä kotimaisen pienpuun tarjontaa. 

Kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmän (Kemera) määrärahaa lisätään 3 750 000 eurolla vuonna 2021. Kemeran avulla tuetaan yksityisten metsänomistajien metsänhoitotöitä.

– Metsähakkeen kysyntä lämmityspolttoaineena on kasvussa. Hallitus haluaa lisärahalla vahvistaa kotimaisen metsähakkeen saatavuutta ja kannustaa metsänomistajia aktiiviseen metsien hoitoon, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Pienpuun korjuu halutaan kaksinkertaistaa nykyisestä

Suomen nuorissa kasvatusmetsissä on myöhässä olevia hoitotöitä lähes puoli miljoonaa hehtaaria. Lisäksi ensiharvennusrästejä on lähes miljoona hehtaaria, joista osalle voidaan myöntää myös pienpuun keruutukea. Tähän mennessä pienpuukorjuun tukea on myönnetty vain noin 33 000 hehtaarille vuodessa. Tavoitteena on kaksinkertaistaa tämä määrä seuraavan kolmen vuoden aikana. Esitetyn määrärahalisäyksen avulla sekä aiemmin myönnettyjen tukirahoitusten käyttöä tehostamalla voidaan lisätä jopa 500 000 kuutiometriä kotimaisen pienpuun käyttöä vuonna 2021.

Nuoren metsän hoidon tukea maksetaan 230 euroa hehtaarilta kohteissa, joilla tukiehdot täyttyvät. Hehtaarikohtaista tukea voidaan korottaa 200 eurolla, jos nuoren metsän hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta. Vähimmäismäärä kerätylle pienpuulle on eteläisessä ja keskisessä Suomessa 35 kiintokuutiometriä hehtaarilta ja pohjoisessa Suomessa 25 kiintokuutiometriä hehtaarilta.

Metsänomistajia innostetaan nuorten metsien hoitotöihin

Nuorten metsien hoitorästit ovat valtaosin yksityismetsissä, minkä vuoksi Metsäkeskus toteuttaa lisärahoituksellaan alueellisia neuvonta- ja aktivointikampanjoita. Kampanjat kohdistetaan alueille, joilla tiedetään olevan runsaasti hoitorästejä ja siten myös energiakäyttöön soveltuvaa pienpuuta. Aktivointia kohdistetaan varsinkin alueille, joilla turvetuotanto vähenee erityisen paljon.