null Hallituksen esitys eduskunnalla valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalla valtion talousarvioksi vuodelle 2021

12.10.2020

Maa- ja metsätalousvaliokunta

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua valtion talousarviosta vuodelle 2021 ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan osalta vuoden 2021 talousarviosta on vaikea löytää ns. perustoiminnan osalta mitään erityistä huomautettavaa. Talousarvio ei sisällä mitään suuria liikkumavaroja toiminnan suhteen, mutta kuitenkin turvaa vakiintuneen toiminnan. Pidemmän aikavälin isossa kuvassa ja maaseudun tarjoamista biotalouden kasvumahdollisuuksista talousarvio ottaa kuitenkin huonosti otetta. Neljän miljoonan euron panostusta biokaasun tuotannon tukemiseen ja määräraha elintarvikeviennin edistämisen osalta ovat hallitusohjelman mukaisia. Vallitsevassa tilanteessa esitettyä nopeampi eteneminen näiltä osin ei olisi pahitteeksi.

Vuosi sitten esitetyt huolet ja uhkakuvat ovat väistyneet EU:n heinäkuisen budjettipäätösten ja maatalouteen tulevalle ohjelmakaudelle esitetyn kansallisen kokonaisrahoituksen perusteella. Tältä osin esitettyä vuoden 2021 talousarviota voi pitää hyvänä niin viljelijätukien, -korvausten kuin investointien tukemisen osalta. Näiltäkin osin talousarvio lähinnä säilyttää tilanteen ennallaan. EU:n ja kansallisten rahoituslinjausten perusteella esimerkiksi luonnonmukaisen tuotannon osalta pystytään tekemään uusia sitoumuksia ja siten kohdistamaan sektorille lisärahoitusta. Viljelijätukien osalta Maatalouden yrittäjätulo ei näillä toimilla vielä käänny kasvuun, mutta auttaa osaltaan säilyttämään nykyisen tason ja turvaa maatilojen maksuvalmiuden säilymistä vallitsevassa varsin haastavassa tilanteessa.

Maatalouden tuettuja rakennusinvestointeja on viime vuosina tehty investointitukien myönnön näkökulmasta poikkeuksellisen paljon. Investointien tukemisen osalta kokonaisrahoitus on säilymässä vuoden 2021 osalta ennallaan. Tasoa voi pitää riittävänä, sillä maatalouden rakennusinvestointien oletetaan hidastuvan vuosien 2019 – 2020 tasosta. Toisaalta investointitahdin hidastuminen on valitettavaa tilanteessa, jossa taloutta tulisi elvyttää.

Yksittäisenä kipupisteenä, jolla tosin ei ole suoria talousvaikutuksia, MTK haluaa nostaa esiin paikkatiedon julkisuuden. Tältä osin on erittäin tärkeää löytää tasapaino julkisen tiedon ja henkilötietosuojan välillä. Tässä asiassa tehdyillä väärillä toimilla voidaan tulevaisuudessa heikentää entisestään viljelijöiden taloudellista tilannetta.

Neuvontaan valtion apua on osoitettu suurin piirtein edellisvuosien määräraha ja kun EU-osarahoitteiseen neuvo2020 -järjestelmään on käytettävissä kuluvaa vuotta enemmän rahoitusta, niin tältä osin tilanne on edennyt parempaan suunta. Sen sijaan 4H -toiminnan avustuksen alentaminen vallitsevassa tilanteessa on valitettavaa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Juha Lappalainen

tutkimuspäällikkö, politiikka

maatalouden tulo- ja rakennepolitiikka, EU:n ja kansalliset tuet, tilastot ja tutkimukset, maatalouspoliittinen aineisto

+35820 413 2415

+35840 546 6675