null Hallituksen esitys eduskunnalla valtion talousarvioksi vuodelle 2021 

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalla valtion talousarvioksi vuodelle 2021 

22.10.2020

Eduskunta, maatalousjaosto

Teema: Ruokaketjun kehittäminen ml. käynnissä olevat ohjelmat sekä luonnontuotealan edistäminen  

  MTK kiittää mahdollisuudesta lausua valtion talousarviosta vuodelle 2021 ja esittää lausuntonaan seuraavaa.  

Vuosi 2020 on osoittanut, että suomalaista ruokaketjua tarvitaan kokonaisuutena jatkossakin, kotimaiseen alkutuotantoon ja jalostukseen kannattaa panostaa. Kuluttajien arvostus kotimaista tuotantoa kohtaan on noussut ja suomalaisen ruuan turvallisuuteen ja laatuun luotetaan. Poliittisella ohjauksella ja rahoituspäätöksillä voidaan vaikuttaa siihen, että ruoka-ala nähdään houkuttavana sekä osaamiselle että innovaatioille jatkossakin.  

Ruokaketjun parissa toimii monia erinomaista työtä tekeviä hankkeita. Koko ketju hyötyy siitä, että hankkeiden hyvät käytännöt saataisiin elämään myös hankerahoituksen päätyttyä, ja parhaista syntyy uutta toimintaa ja lisäarvoa. Kotimaisen ruokaketjun hyvät toimintatavat tulee sanoittaa kuluttajille entistä selvemmin ja esittää kilpailuetuna myös viennissä.  

Kansallisen luomustrategian päivitys on menossa paraikaa, ja se tulee saattaa valmiiksi pikimmiten. Koko luomutuotantoketjun kannattavuuden ja toimivuuden kannalta kansallisen luomustrategian kirjaukset ja tavoitteet ja niihin pyrkiminen ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Strategia määrittää suunnan ja toimintatavat, kannattavan kotimaisen luomutuotannon ja luomun kulutuksen tulevaisuudelle. 

 Kuluttajien kiinnostus paitsi kaikkeen kotimaiseen tuotantoon, mutta myös lähi- ja luomuruokaan on kasvanut. Kuluttajien saatavilla luomu- ja lähituotteita on melko hyvin. Julkisissa hankinnoissa luomu- ja lähituotteet kiinnostavat, mutta saatavuudessa on vielä satunnaisia pullonkauloja. Luomu- ja lähiruuan jalostusaste tai esimerkiksi pakkauskoot eivät aina vastaa ammattikeittiöiden tarpeita. Lisäpanostuksia ja huomiota tulisi kiinnittää näiden esteiden purkamiseen: Tuotannon ja ruuan tarjoilun välissä tarvitaan kekseliästä, tehokasta, ympäristöystävällistä ja resurssiviisasta elintarvikkeiden jatkojalostusta sekä tuotekehitystä. Jalostuksen ja tuotekehityksen kehittyessä on kuitenkin huolehdittava tasapuolisesta arvonlisän jakautumisesta tuottajille ja jalostavalle teollisuudelle.  

Lähiruuan lisääminen julkisissa hankinnoissa vaatii osaamista sekä hankintapäättäjiltä, että ruokaa tarjoavilta tahoilta. Lähiruuan suosiminen vahvistaa aina alueellista taloutta, tukee alueen ruokaketjua ja tukee paikallista ruokakulttuuria.  Hankintaosaamisen parantaminen edistäisi mm. sitä, ettei lähiruuan tai tietyissä tuotteissa myös kaiken kotimaisen tuotannon sesonkeja, tai sitä, että kaikkea ei ole saatavilla ympärivuotisesti, enää nähtäisi hankinnan esteinä, vaan pikemminkin mahdollisuutena suunnitella ruokalistoja sesongin ja satokauden mukaisesti. Kaikkia näitä tavoitteita on mahdollista edistää talousarvioesityksen puitteissa.  

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Heidi Siivonen

ruokamarkkina-asiantuntija

+35820 413 2925

+35840 568 8802