null Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taimiaineistolain muuttamisesta

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taimiaineistolain muuttamisesta

18.5.2020

Maa- ja metsätalousvaliokunta

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi taimiaineistolain muuttamisesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Taimiaineistolakiin tehtäisiin siemenissä ja muussa kasvien lisäysaineistossa olevista kasvintuhoojista annetun täytäntöönpanodirektiivin 2020/177 täytäntöönpanosta johtuvat muutokset. Samalla taimiaineistolaki muutetaan vastaamaan kasvinterveysasetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Lisäksi lakiin tehdään teknisluonteisia tarkistuksia, joilla ei ole vaikutusta nykyisen lain sisältöön.

Lakiin lisätään uutena säädökset koskien tunnistautumatonta näytteenottoa etämyynnissä sekä koneellisen allekirjoituksen mahdollistamiseksi.

MTK:lla ei ole huomautettavaa taimiaineistolain muutosesityksiin.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Mika Virtanen

kasvinviljelyasiamies

puutarha-asiat, peltokasvivaliokunnan sihteeri, Juuresten-, Kaalin- ja Sipulintuottajat ry, kasvinsuojeluasiat, torjunta-aineet, kasvinterveysasiat, siemenasiat, kylvösiemenjaoston sihteeri, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta, vieraslajiasiat, lannoiteasiat

+35820 413 2468

+358400 544 728