null Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain muuttamisesta

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain muuttamisesta

25.5.2020

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausuntoon ja esittää seuraavat huomiot:

MTK pitää hyvänä, että työvoiman saantia edistetään monilla keinoin ja näkee molemmissa esitykissä hyvää, vaikka niiden merkitys esitetyssä muodossa jääneekin pieneksi. MTK esitti muutoksia jo aiemassa STM kuulemisessa 15.5, ne eivät kuitenkaan silloin johtaneet täydennyksiin hallituksen esityksessä. Viimeisen kymmenen päivän aikana tarve työvoiman rekrytoinnissa edistäville muutoksille on kasvanut, koska kausityövoiman saannissa tulee olemaa kesäkuun aikana suuria haasteita.

Tulevan keruukauden aikana tulee tarvetta akuuteille lyhyille työsuhteille. Kausityöntekijöiden määrä pitäisi noin viisinkertaistaa toukokuun lopun arviolta 4000sta kesäkuun lopun 20000:een työntekijään.

Työsuhteita tuleekin olemaan monenpituisia ja etenkin keruuaikana myös lyhyitä. MTK esittää tästä syystä, että liikkuvuusavustukselta poistetaan määräaikaisesti työsuhteen vähimmäiskesto.

Suojaosan korotuksen merkitys jäänee pieneksi. MTK huomauttaa, että tilat haluavat etenkin palkata henkilöitä, jotka tekevät töitä täysipäiväisesti ja mieluiten koko kauden. Tästä syystä suojaosan korottamista tehokkaampi keino olisi se, että työttömyysetuutta maksetaan maaseudun kausityöhön työllistyneille työsuhteen alkamisen jälkeen kuukauden ajan ilman, että kyseisellä ajalla maksettu palkka vaikuttaa päivärahaan vähentävästi. Tällöin maatalouden kausityöstä saatavaa tuloa ei lainkaan huomioitaisi työttömyysetuuden maksamisessa. Esityksen vaihtoehtojen arvioinnissa (5.1) tämä kuitenkin torjuttiin, mm siitä syystä, että tämä merkitsisi mm. viranomaisille lisäselvitystarpeita.

MTK nostaa esille, että ylläesitetty selvitys viranomaisille voitaisiin tehdä hyvin pienellä byrokratialla, ilmoitukseen perustuen. Kuten esityksestä käy ilmi tämän kaltaisia malleja on otettu monissa EU maissa käyttöön ja olisi varmasti myös Suomessa käyttöönotettavissa.

MTK huomauttaa myös, että nuorten ja opiskelijoiden palkkaamisen tarvittaisiin määräaikainen työkalu. Tämä toteutuisi ottamalla määräaikaisesti käyttöön palkkatuki myös nuorille ja opiskelijoille sekä kotiutuville varusmiehille. Tässä nuorisopalkkatuessa ei olisi edeltävää työttömyysvaatimusta ja se kohdennettaisiin työntekijälle, ettei järjestelmää tarvitsisi notifioida. Tiivistettynä MTK pitää hyvänä, että hallitus tekee esityksiä kotimaisen kausityövoiman saatavuuden parantamiseksi. Valitettavasti esitykset ovat jäämässä vaikutuksiltaan pieniksi ja näillä kotimaisen työvoiman riittävä saaminen tulee olemaan vaikeaa.

MTK huomauttaa myös, että ulkomaisen kausityövoiman kiintiöistä tulee nopeasti luopua. Ulkomailta näyttäisi joka tapauksessa olevan vaikea tänä vuonna saapua Suomeen kausitöihin.


Marko Mäki-Hakola

elinkeinojohtaja

ryhmän yleisjohto, alue-, rakenne- ja maaseutupolitiikka, liikenneinfrastruktuuri, väylät, innovaatiopolitiikka, hanketoiminta, elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta

+35820 413 3701

+35840 502 6810