null Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta

10.6.2020

Eduskunnan talousvaliokunta

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. esittää lausunnossaan seuraavat huomiot:

Yleistä

MTK pitää hyvänä, että yrityksille voitaisiin myöntää COVID19-pandemian aiheuttamien liiketoiminnan yleisten vaikeuksien helpottamiseksi määräaikaista valtiontukea. Kustannustuki on oikea tapa auttaa yrityksiä koronakriisissä.

Yksityiskohdat

Valmistelun lähtökohtana on se, että valtioneuvosto linjasi neuvottelussaan 13.5.2020, että yrityksille tulee toimialasta riippumaton kustannustuki. MTK huomauttaa, että tämä valtioneuvoston linjaus ei toteudu etenkään maaseudun yritysten osalta. Maatalouden yhteydessä tehdään monipuolista liiketoimintaa matkailusta hyvinvointipalveluihin ja suoramyynnistä hevostalouteen. Alkutuotannon poissulkemista koskeva linjaus on kuvattu esityksessä puutteellisesti.

Lisäksi alkutuotantoa tukevien palveluiden, kuten metsäkoneyrittäjyyden tukikelpoisuus ei käy esityksestä selville. MTK esittää esitykseen täydennyksiä:

MTK esittää, että esitystä tarkennetaan seuraavasti: Alkutuotannon yhteydessä tehtävä liiketoiminta, kuten maaseutumatkailu, pitopalvelutoiminta ja suoramyynti ovat tuen piirissä.

MTK esittää, että esityksessä tarkennetaan, että vain itse alkutuotanto on poisrajattu ja alkutuotannon palvelut, kuten metsäkoneyrittäjyys ovat tuen piirissä.

MTK on huolissaan toimialarajauksesta. Yrityksen tilanne voi vaihdella toimialan sisällä. Esimerkiksi suoramyyntimaatilojen tilanteessa voi olla huomattavia eroja riippuen siitä, onko asiakasryhmänä ollut kauppa vai ravintolat.

MTK muistuttaa uudelleen lähtökohdasta luoda toimialasta riippumaton kustannustuki. Esityksen mukaan maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla myönnetään soveltuvin osin vastaavan tyyppistä kustannustukea maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden yritystoimintaan, joten on tarkoituksenmukaista tehdä rajaus soveltamisalaan.

MTK huomauttaa, että olemassaolevat ja nyt osittain poistuvat tukimekanismit ovat jo lisänneet eriarvoisuutta. Esimerkiksi Business Finlandin ja Finnveran välineet eivät ole olleet ison osaan maaseudun yrityksiä käytössä. Lisäksi maaseudun yrityksille avattua tukea ei voi verrata nyt valmisteilla olevaan kustannustukeen. Pelkästään maksimitukimäärä on 50-kertainen nyt valmisteilla olevassa tuessa.

MTK vaatii, että niille yrityksille, jotka eivät pääse nyt valmistellun kustannustuen piiriin valmistellaan oma vastaava tuki maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla siten, että se astuu voimaan samaan aikaan kuin nyt valmisteltu kustannustuki


Marko Mäki-Hakola

elinkeinojohtaja

ryhmän yleisjohto, alue-, rakenne- ja maaseutupolitiikka, liikenneinfrastruktuuri, väylät, innovaatiopolitiikka, hanketoiminta, elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta

+35820 413 3701

+35840 502 6810