null Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

7.6.2021

Eduskunnan talousvaliokunta

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta ja toteaa seuraavaa.

Koronatilanteen jatkuessa ja vaikeutuessa edelleen maaliskuussa MTK pitää hyvänä kustannustuen jatkamista. Esitetty tukikausi ja vertailukausi ovat perusteltuja. Tosin yrityksen sijainnista ja toimialasta riippuen tuelle on tarvetta edelleen 31.5.2021 jälkeen. Edelleen MTK pitää hyvänä jo aiemmin säädettyä tuen määrän maksamista vähintään 2 000 euron suuruisena, vaikka määritetyllä kaavalla laskettuna tuen määrä jäisi alle vähimmäismäärän.

MTK korostaa jälleen kerran kustannustuen tasavertaisuutta toimialasta ja yritysmuodosta riippumatta valtioneuvoston taannoisen linjauksen mukaisesti ja edellyttää soveltuvin osin MMM:n hallinnonalan vastaavaan tuen seuraavan muutoksissa mukana. Edelliseen liittyen MTK pitää tärkeänä säädöskohtaisissa perusteluissa 3 §:n kohdalla ensimmäisen kappaleen lopussa olevaa tarkennusta, jonka mukaan yritys voi hakea ja saada toimialasta riippumatta kustannustukea, jos pystyy hakemuksessaan osoittamaan erityisen painavat syyt yrityksen tilanteen poikkeamisesta toimialan yleisestä tilanteesta. Maaseudulla yritykset ovat usein monialaisia ja COVID-19 -pandemia on voinut aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä, vaikka yrityksen toimiala ei sinällään kuuluisi tuettaviin toimialoihin.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Juha Lappalainen

tutkimuspäällikkö, politiikka

maatalouden tulo- ja rakennepolitiikka, EU:n ja kansalliset tuet, tilastot ja tutkimukset, maatalouspoliittinen aineisto

+35820 413 2415

+35840 546 6675

aiheet: lausunto