Sisältöjulkaisija

angle-left null Hallituksen esitysluonnos laiksi lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain kumoamisesta

Lausunto

Hallituksen esitysluonnos laiksi lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain kumoamisesta

14.2.2018

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua lakiluonnoksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Tarkoituksena on kumota lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annettu laki. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi siitä, että lainajyvästöjen ja siemenrahastojen tulee tehdä selvitys niiden omaisuudesta, varoista ja veloista sekä luovuttaa omaisuus ja varat velkojen maksun jälkeen maataloutta edistävään toimintaan lainajyvästön ja siemenrahaston toimialueella.

MTK kannattaa esityksessä ehdotettuja toimenpiteitä. Lainajyvästöt ja siemenrahastot eivät enää toimi kyseisen lain mukaisessa tarkoituksessa. MTK pitää tarpeettoman sääntelyn purkamista hyvänä asiana.
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Mika Virtanen
kasvinviljelyasiamies