Sisältöjulkaisija

angle-left null Hallitusohjelma luo mahdollisuuksia koko Suomen kehittämiselle

Tiedote

Hallitusohjelma luo mahdollisuuksia koko Suomen kehittämiselle

3.6.2019

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n mukaan uusi hallitusohjelma pyrkii kehittämään tasapainoisesti koko Suomea, maaseutua unohtamatta. Hallitusneuvottelijat ovat ymmärtäneet, että suomalainen maaseutu ja sen elinkeinot tarvitsevat pitkäjänteisiä ja johdonmukaisia kannustimia. Tärkeää on, ettei yrittämisen verotusta lähdetty kiristämään millään lailla. Maatalouden kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamisen kannalta tärkeää on myös, ettei uusia kustannuksia nostavia velvoitteita aseteta maataloudelle ilman niiden kompensoimista. Järjestö korostaa, että maa- ja metsätalous ovat hiiltä sitovia elinkeinoja ja niitä kehittämällä on mahdollista yhdistää kestävä talouskasvu ja kunnianhimoinen ilmastopolitiikka. MTK suhtautuu odottavan myönteisesti myös hallituksen suunnitelmiin tie- ja tietoliikenneinfran kehittämiseen koko Suomen alueella. 

- Näyttäisi siltä, että hallitusneuvottelijat ovat ymmärtäneet maataloutemme vaikean tilanteen markkinoiden ja kansainvälisen politiikan puristuksissa. Se ei yksin näillä toimilla ja kirjauksilla ratkea, mutta ohjelma on askel oikeaan suuntaan, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

MTK on tyytyväinen siitä, että hallitus on myös tunnustanut maa- ja metsätalouden tärkeän ratkaisijan roolin hiilensidonnassa. Metsätalouden osalta hallitusohjelma on hapuileva, mutta siinä selkeästi haetaan kannustimia tuottavaan metsätalouteen ja metsien käyttöön talouskasvun moottorina. Hyvää on, että mm. puurakentamista halutaan selkeästi lisätä.


- Ilmastopolitiikassa tulee pyrkiä tuloksiin tutkitun tiedon ja markkinalähtöisten taloudellisten kannustimien kautta. Ilmastotoimissa on puntaroitava myös niiden sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys, Marttila korostaa.

Vapaaehtoinen soidensuojeluohjelma on hyvä askel luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston puolesta. Hallitusohjelma tuo uusia mahdollisuuksia myös biokaasun käytön kasvuun sekä kiertotalouteen.

Maatalouden kannattavuuden pitkään jatkunutta heikkenemistä pyritään katkaisemaan oikeanlaisin toimin mm. turvaamalla maatalouden ja maaseudun kehittämistoimien rahoitusta ja panostamalla lisää ruoan vientiin. Tärkeätä on myös, että hallitus haluaa EU-maatalouspolitiikan uudistuksessa turvata maataloutemme rahoituksen. Maatalouden potentiaali ympäristöhaasteiden ratkaisijana ja kestävän ruokajärjestelmän perustana tunnustetaan hyvin hallitusohjelmassa.

MTK kannattaa lämpimästi hallitusohjelman kirjausta vähittäiskaupan asiakasdatan avaamisesta ja kauppojen omien tuotemerkkien rajoittamisesta. Alkuperämerkintöjen laajentaminen on tärkeää, jotta kuluttajat voivat jatkossa tehdä entistä vastuullisempia valintoja niin kaupoissa kuin ravintoloissa. Maailmankaupan vapauttamistavoitteet lisäävät kuluttajainformaation tarvetta.

MTK pitää hyvänä myös lupausta lomitusjärjestelmän kehittämisestä ja sitä, että Välitä viljelijästä -toimintamalli turvataan. Myös lunastuslain kokonaisuudistuksen toteuttaminen saa järjestöltä kiitosta.

- On hyvä asia, että hallitusneuvottelijoilla on ollut maa- ja metsätalouden osaamista ja maaseudun tuntemusta käytössään, Marttila summaa.Lisätietoja

Juha Marttila, puheenjohtaja, 050 341 3167
Antti
Sahi, toiminnanjohtaja, 0400 804 496


​​​​​​​Sektoriasiantuntijat

​​​​​​​
Johan Åberg, maatalousjohtaja, 040 5233 864
Timo Sipilä, verojohtaja, 040 505 9179
Juha Hakkarainen, metsäjohtaja, 0400 870 867
Liisa Pietola, ympäristöjohtaja, 050 438 4014
Anssi Kainulainen, energia-asiantuntija, o50 596 1541
Marko Mäki-Hakola, elinkeinojohtaja, 040 502 6810