null Lausunto hallituksen esityksestä (HE 220/2020 vp) eduskunnalle eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 220/2020 vp) eduskunnalle eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

16.11.2020

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n puolesta kiitän mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä ja esitän kunnioittaen seuraavaa:

Hallituksen esityksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muutoksenhakusäännöt muiden hallinnonalojen kanssa. Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää jatkossa pääsäännön mukaisesti aina valituslupaa. Muutamien lakien kohdalla esitys selkiyttää nykyisin epäselvää oikeustilaa. Merkittävänä poikkeuksena muihin hallinnonaloihin verrattuna jää kuitenkin edelleen voimaan joidenkin keskeisten asiaryhmien valitusten käsittelyn keskittäminen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Hallituksen esitys tosiasiallisesti poistaa toisen valitusasteen hallinnonalan päätökseen tyytymättömän asianosaisen käytöstä. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka on kuitenkin vuosittain edennyt vain hyvin pieni määrä hallituksen esityksen tarkoittamien lakien mukaisia valituksia. Periaatteellisesti merkittävät ja oikeuskäytännön yhtenäisyyttä linjaavat hallinnonalan valitusasiat voivat lainmuutosten jälkeenkin tulla käsitellyiksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Esitetyt lainmuutokset yhtenäistävät muutoksenhakusäännöksiä muiden ministeriöiden hallinnonalojen kanssa. MTK pitää hallituksen esitystä hyväksyttävänä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Vesa Malila

lakimies

maaseutuyrittäjyys, maaseutupolitiikka

+35820 413 2424

+35840 500 0878