null Maatilan hiililaskuri jäsenten käyttöön ja viestinnän tueksi 6.7. alkaen

Uutinen – Viljely ja muut kasvit

Maatilan hiililaskuri jäsenten käyttöön ja viestinnän tueksi 6.7. alkaen

1.7.2021

Satotasoja nostamalla pystymme pienentämään satokohtaisia ilmastovaikutuksia sitomalla enemmän hiilidioksidia ja tuottamalla enemmän ruokaa pienemmällä alalla. Maatilan hiililaskurilla saamme satotasojen yhteyden hiilensidontaan paremmin esille. Laskuri on julkaistaan jäsentemme käyttöön jäsenportaalissamme Oivassa 6.7. Laskurin avulla teemme maatilojen hiilivirrat näkyviksi, lisäämme hiilensidontaan liittyvää asiantuntijuuttamme ja vauhditamme maatilojen hiilensidontaan liittyvää keskustelua erityisesti kannustimien ja tutkimuksen kehittämisen osalta.

Laskuri soveltuu nykymuodossaan vilja- ja nautatilojen käyttöön. Nyt julkaistava laskuri on vielä toiminnallisuuksiltaan karkea ja siihen tarvitaan vielä monia tarkennuksia, jotta se pystyisi huomioimaan tilojen hiilivirtoja täsmällisemmin ja monipuolisemmin, erilaiset kasvuolosuhteet ja -menetelmät huomioiden, sekä toimimaan ilmastoviisaan maatilayrityksen kehittämistyökaluna.

Laskuri mittaa maaperän hiilensidonnan lisäksi lyhytaikaisiin varastoihin eli kasvintähteisiin ja satoon sitoutuvan hiilen. Laskuri tuo tilalliselle hiilivirtojen kokonaiskuvan (hiilidioksidiekvivalentteina), jotta hän voi hahmottaa mistä maatilan hiilipäästöt ja sidonta koostuvat, ja mitkä ovat niiden suhteet toisiinsa. Syöttämällä erilaisia satotasoja viljelijä voi kokeilla miten ne kasvattavat hiilensidontaa. Kehotammekin testailemaan laskuria ja kokeilemaan erilaisia kokonaisuuksia.

Peräänkuulutamme laskurin julkaisemisella myös lisää tutkimustietoa maatalouden ilmastovaikutuksista, eritoten hiilensidonnasta.

Tilasimme laskurin toimeksiantona ProAgrialta.Liisa Pietola

ympäristöjohtaja

maa- ja metsätaloussektoreiden ympäristö-, ilmasto-, luonnonsuojelu- ja maankäyttöasioista vastaava johtaja, kestävä kehitys ja ympäristövastuu, kansainväliset ympäristöasiat

+35820 413 2434

+35850 438 4014

aiheet: mtk, maatilan hiililaskuri