null Jäsenmaksu mietityttää – MTK vastaa

Uutinen – Jäsenyys

Jäsenmaksu mietityttää – MTK vastaa

4.3.2021

MTK:n jäsenmaksulaskut ja jäsenmaksujen määräytymisperusteet ovat herättäneet kysymyksiä, koska jäsenmaksukirjeiden lähettämisessä on ollut teknisiä haasteita ja itse kirjeissä epäselvyyksiä uuteen jäsenmaksumalliin liittyen.

Järjestömme on valmistellut historiallisen merkittävää järjestöuudistusta vuodesta 2018. Laajassa järjestökäsittelyssä säännöt järjestön kaikilla tasoilla saatiin muutettua vuoden 2020 loppuun mennessä. Urakka oli iso koronavuonna ja siitä on syytä lausua koko järjestökentälle kiitokset.
Sääntömuutoskäsittelyssä jäsenmaksujen rakennetta muutettiin ja käyttöön otettiin mm. edunvalvontamaksu. Tavoitteena uudistuksessa on valtakunnallisesti tasapuolisempi ja muutoinkin toimiva jäsenmaksurakenne. Samalla esim. valiokuntamaksut poistettiin. 

Edunvalvontamaksu määräytyy samoin perustein kaikille jäsenille, mutta yhdistysten omissa perusteissa on eroja. MTK-yhdistyksissä on tyypillisesti määritetty samansuuruinen maksu kaikille jäsenille ja sen suuruus vaihtelee yhdistyksittäin. Se on enimmillään noin 100 €, mutta tyypillisesti suuruusluokassa 30 - 60 €. Metsänhoitoyhdistyksissä tasamaksua on harvemmin, sillä pääsääntöisesti se on porrastettu metsäpinta-alan mukaan. 

Maatalousyrittäjämetsänomistaja on tyypillisesti sekä MTK-yhdistyksen että MHY:n jäsen. Mutta voi jäsen olla myös vain toisen yhdistyksen jäsen tai useamman kuin yhden yhdistyksen jäsen, jos jäsenellä on esimerkiksi metsää useampien MHY:sten alueilla. Joka tapauksessa nyt uudistetussa jäsenmaksujärjestelmässä kaikkien yhdistysten jäsenmaksut peritään samalla laskulla, jos jäsenellä on sama Y-tunnus eri yhdistyksissä. Tässä yhdistämisessä on ollut puutteellisten rekisteritietojen takia ongelmia, ja pahoittelemme sitä. Virheitä korjataan kuitenkin koko ajan.

Tiedossamme on, että valitettavan usealle jäsenelle on tullut virheellinen lasku tai se on aiheuttanut epäselvyytensä takia kysymyksiä ja oikeutettua kritiikkiä, kun järjestelmä tai sen ohjeistus tai rekisteritietojen yhtenäistäminen ei ole toiminut suunnitellulla tavalla.

MTK pahoittelee ongelmia ja pyytää anteeksi tästä jäsenille aiheutunutta harmia. Erityisen nöyrän anteeksipyynnön sekä valtavan ison kiitoksen kohdistamme MTK-yhdistysten vapaaehtoistyötä tekeville sihteereille/jäsensihteereille ja MHY:n jäsenvastaaville.  Kaikki virheet ovat kuitenkin korjattavissa ja se työ on nyt se tärkein tehtävä.
 

Tyypillisimmät tietoon tulleet virheet ovat seuraavat:

1. Jäsenen MTK-yhdistyksen ja MHY:n lasku eivät ole yhdistyneet, vaikka olisi pitänyt.

Tämä johtuu siitä, että jommankumman yhdistyksen tiedoissa ei ole ollut Y-tunnusta tai se on ollut virheellinen, jolloin automaattinen yhdistäminen ei ole onnistunut. Tilanne korjaantuu sillä, että jäsen ilmoittaa yhdistykselle tästä, siellä tehdään hyvityslasku ja ilmoitetaan asiasta keskusliittoon ja aikanaan jäsenelle tulee uusi yhdistetty lasku. Tässä yhteydessä on lähetettävä kiitokset kevään 2020 tietojen täydennykseen käytetystä työstä, minkä ansiosta lukemattomia laskuja meni oikein – kiitos!

2. Jäsenmaksulaskussa ei ole euromääräistä erittelyä.

Tämä olisi pitänyt toteuttaa toisin niin, että laskutusrivit olisivat näkyvissä laskupohjassa. Laskutuserittely tullaan liittämään yksityiskohtaisesti ensi vuoden laskuun. Nyt tilannetta helpottaa kuitenkin se, että Oivan jäsenportaali avattiin jäsenille tiistaina 2.3. ja sieltä jäsen pääsee näkemään yksityiskohtaisemman erittelyn. Tämä auttaa myös veroerittelyn tekemiseen. Edunvalvontamaksun rakenne on selitetty myös laskun saatteena.

3. Osoitetiedot ovat olleet väärin tai epätäsmälliset.

Virheellisten tai epätäsmällisten osoitetietojen korjaamista jatketaan ja ohjeistusta näiltä osin parannetaan. Kannustamme jäseniä myös ylläpitämään omia tietojaan Oivan jäsenportaalissa.

4. Jäsenkortissa on ollut väärät tiedot.

Kohdan 3 osoite- ja yhteystietojen täsmennyksen jälkeen Oiva-portaalista löytyvän sähköisen jäsenkortin tiedot päivittyvät halutuiksi. Runsaan palautteen johdosta kehitämme mahdollisuutta kohdistaa jäsenkortti henkilön lisäksi myös yritykselle (esim. oy, yhtymä, kuolinpesä). Sähköiseen jäsenkorttiin panostaminen antaa meille myös mahdollisuuksia joustavampiin ratkaisuihin.

Mikäli laskussa on virhe tai epäselvyyksiä, ota pikimmiten yhteyttä omaan yhdistykseen. Löydät liitot ja edelleen yhdistykset täältä

 Perttu Pyykkönen

Järjestötoiminnan johtaja

vastuualueen yleisjohto

+35820 413 2520

+358400 754 928

aiheet: mtk, perttu pyykkönen, järjestöuudistus, järjestöremontti