null Jäsenmaksu on kokonaisuus

Blogi – Jäsenyys

Jäsenmaksu on kokonaisuus

6.4.2016

Olen kokenut MTK:ssa lähes vuosittain ns. jäsenmaksuprosessin, eri näkökulmista. Asia on ajankohtainen aina syksyisin, kun asioista päätetään. Olisiko nyt kuitenkin oikea aika keskustella jäsenmaksuista, kun olemme juuri päättäneet v 2015 tilinpäätöksestä, MTK:n valtuuskunta / johtokunta valmistelee asiaa vuodelle 2016 ja ensimmäinen vuosi metsäjäsenyyden osalta on koettu mutta on kesken. Tärkeintä kuitenkin: asiaa olisi mahdollisuus käsitellä kokonaisuutena koko järjestöketjun talouden osalta.

Tämä tuli mieleeni, kun olin paikallisen yhdistyksemme kevätkokouksessa. Toimin kokouksen puheenjohtajana ja siinä konkreettisesti huomasin, että yhdistystason rahalliset resurssit omaan toimintaan jäävät erittäin pieniksi. MTK-järjestössä voi perustellusti kysyä, MIKSI? Koska yhdistys hankkii jäsenet, päättää ja perii jäsenmaksut. Miksi rahavirta kiertää liiton kautta MTK:lle? Sanon kiertää, koska näyttää siltä, että samaa rahaa jaetaan MTK-kentälle takaisin (katsopa viime 1/16 MAINIO-lehti ) 

Muistan, kun aikanaan pääsin liiton palvelukseen, silloinen toiminnanjohtaja/ esimieheni noudatti käytäntöä jossa 60 % jäsenmaksutulosta jäi yhdistyksen käyttöön. Vuosien varrella tilanne on muuttunut erittäin paljon ja ”häviäjinä” ovat olleet liitot ja yhdistykset. Kehitystä on toki vauhdittanut myös manttaalimaksuista luopuminen ja omien yritystemme jäsenmaksuvelvoitteen päättyminen. 

MTK-järjestön talous määrittyy nykyisin keskusliiton tarpeiden kautta. Se lienee ymmärrettävää, mutta systeemikin tekee tehtävänsä. Kaikki liikenevä raha siirtyy perusyksiköltä pois. Koko systeemi vaatisi uudistuksen. Tästä on puhuttu vuosittain mutta mitään kokonaisvaltaista muutosta ei ole kyetty tekemään. Nyt se on edessä; hyvinkin pian.

Eikö kannattaisi tehdä muutos harkiten ja ajoissa. Muuten käy niin, että olemme pakon edessä ja siinä menettävät kaikki. Murheellisinta on, että paikallistason voimavarat hiipuvat. Perustellusti voidaan kysyä: ketä kiinnostaa pelkästään talkoovoimainen ja vailla resursseja toimiva yhdistystoiminta?  Vielä tänään meillä on pääomaa mutta sitä syödään jo vauhdilla;  kaikilla tasoilla.

MTK keskusliitto on vauras, näin sanotaan. Tosiasia on kuitenkin että vauraus on myös hyvin haavoittuva. Jäsenmaksutulojen osuus MTK:n taloudessa on vain 20-25 %. MTK saa tuloistaan osinkoina, säätiöiltä ja sijoituksista 75 – 80 %. Onko MTK enää – taloudellisesti arvioiden - perinteinen yhdistys?  

Tiedän hyvin, että edellä kertomastani ei tykätä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että juuri nyt olisi oikea aika käydä kokonaisvaltainen keskustelu. Pahinta mitä voidaan tehdä, on se, että edetään pala kerrallaan kokonaisuus unohtaen. Tavoitteet ja keinot pitäisi nyt määritellä pidemmälle esim. seuraavassa MTK:n valtuuskunnan kokouksessa Jyväskylässä.

Kokonaisuudesta kantavat vastuun omistajat. Heillä on valta laittaa asiat kohdalleen. Heillä on myös selkeä intressi tähän. MTK:n valtuuskunta päättää, liittojen puheenjohtajat määrittävät suunnan ja MTK:n johtokunta, taloushallinto ja virkamiehet valmistelevat. Arvatkaapa, millä taholla on oikea ja konkreettinen tieto ja kokemus asioista? Pienenä vinkkinä; MTK:n johtokunnassa ei ole nyt yhtään liiton puheenjohtajaa.   

Markku Vuorensola
mvuorens(at)welho.com

VETERAANIVÄRINÄÄ

Markku Vuorensola, eläkkeellä, MTK


agrologi
MTK-liiton toiminnanjohtaja 1980-91
kansanedustaja 1991-1999
MTK:n vastaava järjestökouluttaja 1999-2012