null Kannattaa äänestää eurovaaleissa

Blogi – Kansainvälinen toiminta

Kannattaa äänestää eurovaaleissa

17.12.2018

Europarlamenttivaaleihin on aikaa viisi kuukautta. Suomessa varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 26.5. Ennakkoäänestys alkaa 15.5. Tällä kertaa vaaleissa valitaan yhteensä 705 europarlamentaarikkoa aiemman 751 sijasta. Muutos johtuu siitä, että unionista eroavan Britannian 73 parlamenttipaikasta 27 jaetaan muille jäsenmaille. Suomesta valitaan siten 14 meppiä eli yksi enemmän kuin kuluvalla kaudella. Vaalipiirinä tulevissakin vaaleissa toimii koko Suomi, mukaan lukien Ahvenanmaa.

Euroopan parlamentti on EU:n keskeinen päätöksentekijä. Parlamentti hyväksyy EU:n lainsäädännön yhdessä EU-maiden hallitusten muodostaman neuvoston kanssa. EU:n merkitys kasvaa vääjäämättä koko ajan. Muuttuva toimintaympäristö maailmassa on johtanut siihen, että yhä useammassa asiassa on tarpeen tehdä yhteistyötä muiden maiden kanssa. Hyvin toimiva EU on yhä tärkeämpi asia myös meille suomalaisille, erityisesti myös suomalaiselle maaseudulle. Maailman epävarmuuden lisääntyessä yhtenäinen ja globaalisti vaikuttava Eurooppa on Suomen ja suomalaisen maaseudun etu.

MTK:n jäsenkunnan kannalta ei ole yhdentekevää millaisia edustajia tulevaan Euroopan parlamenttiin valitaan. Parhaillaan EU:ssa vireillä oleva tulevaa maatalouspolitiikkaa koskeva uudistus ei valmistu ennen ensi kevään vaaleja. Lopulliset päätökset EU:n tulevasta maatalouspolitiikasta tehdään seuraavalla parlamenttikaudella. Tarvitsemme meppejä, jotka ymmärtävät maatalouden ja maatalouspolitiikan laaja-alaisen merkityksen ja suomalaisen maatalouden erityispiirteet. Tulevalla parlamentilla on myös tärkeä sanansa sanottavana, kun tehdään lopullisia ratkaisuja MFF:stä eli EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Tulevassa budjetissa erityisesti meille tärkeät maaseudun kehittämisvarat tarvitsevat nyt puolustajia. Komissio esittää maaseutuvaroihin merkittäviä leikkauksia. Ilmastonmuutos on nostanut suomalaiset metsät uuteen arvoon EU-politiikassa. Kestävä metsätaloutemme tarvitsee ymmärtäjiä ja puolustajia tulevassa parlamentissa.

Juuri nyt poliittinen tilanne Euroopassa on monin paikoin todella hankala. Brexit tuo suurta epävarmuutta. Uhkakuvana on Britannian hallitsematon EU-ero, juuri vaalien alla. Ranskassa poliittiset protestit jatkuvat. Ruotsi näyttää olevan ajautumassa uusiin vaaleihin. Ääriliikkeet ja populismi tuntuvat saavan jalansijaa politiikassa kautta Euroopan. Poliittinen kenttä Euroopassa vaikuttaa olevan vahvasti sirpaloitumassa. Tässä tilanteessa tarvitsemme maltillisia ja järkeviä ja ennen kaikkea oikean tiedon ja asia-argumenttien pohjalta toimivia politiikkoja. Demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate tarvitsevat puolustajia. En usko, että ääriliikkeet ja populistit voivat ratkaista ongelmamme. Tulevien eurovaalien suuria teemoja ovat varmasti maahanmuutto- ja turvallisuusasiat, puolustuskysymykset sekä ilmastonmuutos.

Äänestysaktiivisuus eurovaaleissa on meillä Suomessa ollut perinteisesti suorastaan surkean alhainen. Neljissä edellisissä vaaleissa äänestysprosentti on ollut alle 40 prosenttia, vuonna 1999 se oli vain 30 prosenttia. Tässä asiassa meillä suomalaisilla on paljon petrattavaa. Yhä useampi EU:n päätös vaikuttaa tulevaisuudessa myös meidän suomalaisten elämään. Maa- ja metsätalouden harjoittajien on syytä muistaa, että tulevilla EU-päätöksillä on merkittävä vaikutus elinkeinojemme toimintaedellytyksiin. Äänestäminen tulevissa europarlamenttivaaleissa kannattaa.

EUROOPASTA JA EU:STA

Simo Tiainen, johtaja, MTK


Olen Itä-Suomesta opintielle ja maailmalle lähtenyt maatilan poika.
Bryssel ja EU ovat vuosien varrella tulleet tutuksi eri työtehtävissä, mm. MTK:n Brysselin toimistossa. Nykyinen tehtäväni Euroopan Talous- ja Sosiaalikomitean (ETSK) jäsenenä vie minut edelleen säännöllisesti Brysseliin.
Asun Vantaalla, vietän kesäni pääosin Tuusulassa ja kotitilani Savonlinnassa on edelleen tärkeä paikka. Perheeseeni kuuluvat vaimoni Helena ja kolme opiskelevaa lasta. Harrastan liikuntaa ja musiikkia.
Tässä blogissa käsittelen erityisesti ajankohtaisia EU-aiheisia teemoja.