null Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 18 §:n muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 18 §:n muuttamisesta

28.1.2022

Maa- ja metsätalousministeriö 

Maa- ja metsätaloustuottajain liitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta. 

Meijereissä ja koko maitoketjussa on tehnyt paljon töitä ketjun häiriöttömän toiminnan takaamiseksi koko poikkeuksellisen pandemia-ajan. MTK näkee asianmukaisena, että koronaviruspandemiatilanteen jatkuessa paikan päällä tehtävien tarkastusten vähimmäismäärää vähennetään meijereissä esityksen mukaisesti, jotta virusriskit saadaan näin poikkeustilanteessa minimoitua. 

MTK näkee tässä poikkeustilanteessa hyvänä, että maatiloja koskevat maidon tuotantotuen tarkastukset ehdotetaan tehtäväksi asiakirjatarkastuksina kuin myös maidon suoramyynnin tarkastukset. Terveysturvallisuuden ylläpitämiseksi ja maitotilojen toiminnan turvaamiseksi on perusteltua rajata ulkopuolisten henkilöiden käyntejä maitotiloilla. Kevättyöt ovat myös edessä jo parin kuukauden kuluttua, mikä lisää terveysturvallisuudesta huolehtimisen tärkeyttä maatiloilla entisestään.   

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Marjukka Mattio

maitoasiamies

maito, maitovaliokunnan sihteeri, maitovaltuuskunnan asiamies

+35850 533 8924

Johan Åberg

maatalousjohtaja

linjan yleisjohto

+35820 4132 415

+35840 5233 864

aiheet: lausunto