null Kasvukausikyselyllä kartoitettiin kasvukauden tilannetta ja viljelijöiden mietteitä

Tiedote

Kasvukausikyselyllä kartoitettiin kasvukauden tilannetta ja viljelijöiden mietteitä

26.6.2020

Suoritimme 12.-21.6. välisenä aikana verkossa julkaistun kyselylomakkeen avulla tutkimuksen kasvukauden tilanteesta Suomessa.

Suurin osa vastaajista (82 %) kertoo tilan yleisen tuotantomäärän olevan tavallinen poikkeuksellisesta keväästä huolimatta. Yli puolet vastaajista kertoo tilansa taloustilanteen olevan normaali, mutta myös merkittävä osa (32 %) vastaajista kertoo tilan taloustilanteen olevan hieman tavanomaista heikompi. Viljoja sekä valkuais- ja öljykasveja viljellään aiempaa enemmän, etenkin valkuaiskasvien kuten herneen ja härkäpavun suosio on kasvussa. Vaikka suosio onkin valkuaiskasvien osalta nousussa, on öljykasviala koko maan tasolla kuitenkin jäänyt historiallisen alhaiseksi.

Nurmisadon määrän arvioidaan olevan keskinkertainen tai hieman tavanomaista heikompi, mutta laadultaan hyvä. Yli puolella kotieläintiloista laidunnetaan. Laidunnus sujuu pääosin hyvin mutta haasteita aiheuttaa mm. petoeläimet ja laidunlohkojen heikko kunto.

Useat kyselyyn vastanneet ilmaisivat huolensa menneen talven ja kevään säätiloista. Pitkä kylmä kevät ja vähäiset sademäärät aiheuttavat ongelmia kasvustoissa ja kylvöissä. Kuivuus vaivaa kasvustoja entistä enemmän päivä päivältä ja tilanne on huonontunut huomattavasti kyselyn jälkeen. Tähän saadaan lisää valaistusta seuraavissa kyselyissä. Sadon samanaikainen kypsyminen huolestuttaa ja vähäisen sateen aiheuttama kuivuus vaivaa etenkin öljykasveja, nurmea ja viljoja. Orastuminen on ollut hidasta ja epätasaista. Osassa Suomea kylvösäät ovat kuitenkin olleet hyvät, myös kasvihuoneissa kasvukausi on ollut hyvä ja kysyntä on erittäin hyvä. Työvoiman puute on aiheuttanut haasteita monille viljelijöille.

Kyselystä käy ilmi myös se, että tilojen talouksiin vaikuttaa eniten tuotteiden markkinahinnat, tuotantopanosten hinnat sekä kasvukauden sääolot. Muita tilan talouteen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi koronaviruksen aiheuttamat rajoitteet, (kausi)työntekijöiden saatavuus, yleinen hintojen nousu, maataloustuet ja vasikkapula.

Kyselyyn vastasi pääosin päätoimisia viljelijöitä (73 %). Lähes kaikki kyselyyn vastanneista maitotilallisista ovat päätoimisia viljelijöitä, kun taas vilja-, öljy-, ja valkuaiskasvien viljelijöistä jopa 44% viljelee sivutoimena. Kyselyyn vastanneista 13% on luomutila.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 


Emilia Biskop

Kesätyöntekijä

+35850 4705076