Sisältöjulkaisija

angle-left null Komission kertomus ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan EU:n strategian täytäntöönpanosta

Lausunto

Komission kertomus ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan EU:n strategian täytäntöönpanosta

18.1.2019

Eduskunta

MTK kiittää mahdollisuudesta kommentoida ja esittää seuraavat huomiot.  

Vaikka kyseessä on kertomus ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan EU:n strategian täytäntöönpanosta, antaa tämä tilaisuuden nostaa esiin sopeutumiseen liittyviä ja tulevaisuudessa korostamisen arvoisia asioita. 

Sopeutumistoimien, mukaan lukien riskienhallinta, kiireellisyyttä voisi korostaa. Lisäksi voisi korostaa sopeutumisstrategian kytkeytymistä EU:n muihin strategioihin ja toimenpiteisiin, mm. Kasvinterveys ja vieraslajit.  Nämä molemmat ovat tärkeitä sekä elinkeinojen, että monimuotoisuuden turvaamisen näkökulmasta. 

MTK nostaa esiin, että Suomi voisi tässä yhteydessä osoittaa tukensa ja kehottaa EU:n tekemään samoin Markku Kulmalan esillä pitämälle SMEAR-tutkimusasemaverkostolle. Se on globaalin tason sopeutumista edistävä tutkimushanke ja sopisi hyvin Suomen haluun profiloitua edelläkävijänä ilmastoasioissa. Jos SMEAR saisi EU-tason rahoitusta, helpottaisi se tietenkin yksittäisten maiden rahoituspainetta ja helpottaisi asemaverkoston levittämistä EU:n sisällä ja EU:n läheisten kumppanialueiden kanssa. 

Sopeutumisessa korostetaan nyt voimakkaasti kaupunkeja ja alueita. MTK korostaa, että Suomen kannalta voisi olla hyvä, että toimet määriteltäisiin kansallisella tasolla, jolloin turvattaisiin tasapainoinen kyky vastata alueiden sopeutumishaasteisiin. 

Liisa Pietola, MTK 
Ympäristöjohtaja