null 8. Vientipolku: Kotiläksyt on tehtävä hyvin! Apuja tarkemman markkinatutkimuksen tekemiseen?

Artikkeli – Yrittäminen

8. Vientipolku: Kotiläksyt on tehtävä hyvin! Apuja tarkemman markkinatutkimuksen tekemiseen?

31.3.2020

Esiselvitykset kansainvälistymisvision läpiviemisestä on nyt tehty. On aika viimeistellä ”kotiläksyt” ja toteuttaa varsinaiset markkina- ja kuluttajatutkimukset, joihin operatiivisen vaiheen päätökset ja toimet rakennetaan.

Kohdemaan tai -maiden, asiakkaan ja markkinan syvällinen ymmärtäminen on tärkeää. Syvempi tuote- ja markkinakohtainen selvitys vaatii yrityksen omia resursseja. Julkiset palvelut tukevat tätä selvitystyötä rahoitusinstrumenteilla ja olemassa olevien resurssien mukaan, mutta mitään suoria palveluita tai valmiita markkinatutkimuksia tähän vaiheeseen ei ole.

Markkinatutkimuksen tekemiseen voit löytää konsulttiapua esim. Business Finlandin Expert Search -palvelun kautta. Palveluntuottaja voi olla niin koti- kuin kohdemaassakin. Varmista, että yhteistyökumppanillasi on kokemusta nimenomaan elintarvikkeiden viennistä. Pyydä referenssejä ja perehdy kumppanisi valitun kohdemaan asiantuntemukseen. Lisää konsultin valinnasta voit lukea Business Finlandin Konsultinvalintaopaasta

Rahoituksesta selvitysten tueksi voit hakea lisää tietoa:


Tarkista, sopiiko Business Finlandin Tempo-rahoitus yrityksesi Vientipolun operatiivisen suunnittelun ja erityisesti riskienhallintavaiheen tueksi?

Tempo-rahoitus on start up -yrityksille tarkoitettua tukirahaa kansainväliseen kasvuun ja vientiin. Tukea hakevan yrityksen palvelu- tai tuoteidealla tulisi olla todistettavaa kilpailuetua sen valitsemalla markkina-alueella. Tuen hakeminen vaatii kattavia ja realistisia esiselvityksiä kansainvälistysmisvision läpiviemisestä.

HUOM! Tässä vaiheessa tehdään varsinaiset markkina- ja kuluttajatutkimukset. Suuntaa antavat markkina-analyysit on tehty jo aiemmin (kohdassa 4. Suunta). Potentiaaliset kohdemaat sekä tuotteet ovat jo tiedossa, mutta nyt tehdään tarkemmat tutkimukset, joiden perusteella rakennetaan polun seuraavat stepit.


Yhteistyön ja verkostojen tärkeys korostuu maailmalla!

  • Team Finland -verkosto auttaa Suomessa ja maailmalla. Tässä vaiheessa hyödynnä erityisesti kohdemaan verkostot. Ulkoministeriön ja Business Finlandin ihmiset ovat maailmalla juuri tätä vaihetta varten.
  • EU:n  kansainvälistymisen tukiverkostot ovat myös käytettävissäsi.
  • Hyödynnä omat kontaktisi maailmalla
  • Verkostoidu alan osaajien kanssa niin kotimaassa, kuin ulkomaillakin. Muiden kokemuksia kannattaa kuunnella ja hyödyntää, myös yli toimialojen.

Vientipolun punaisen eli riskienhallintavaiheen lopputuloksena sinulla on selkeä kuva siitä, mille markkinalle ja millaisella tuotteella vientiä lähdetään toteuttamaan.

Lue lisää:


aiheet: vientipolku, riskienhallinta