Sisältöjulkaisija

angle-left null Kuntapäättäjät haluavat lisätä kotimaisten energiaraaka-aineiden käyttöä

Tiedote

Kuntapäättäjät haluavat lisätä kotimaisten energiaraaka-aineiden käyttöä

16.3.2017

Kuntien energiavalinnoilla on merkitystä alueen elinvoimaisuuteen. Koneyrittäjien ja MTK:n teettämän selvityksen mukaan valtaosa kuntavaikuttajista tiedostaa asian, mutta kuntien energiastrategioissa valintojen aluetalous- ja työllisyysvaikutukset ovat jääneet kuitenkin pienelle painoarvolle. Poliittiset päättäjät kokevat vaikutusmahdollisuutensa energiakysymyksissä ja -hankinnoissa keskimäärin pienemmiksi kuin viranhaltijat. Useista kunnista puuttuu vaikuttamisen väline eli energiastrategia ja selkeä omistajaohjaus.

Koneyrittäjät ja MTK teettivät selvityksen kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista. Selvityksessä kysyttiin kuntavaikuttajilta kuntien ja kaupunkien energiahankinnoista ja niitä ohjaavista strategioista. 

Energiastrategioita on kunnissa laadittu yllättävän vähän. Vain 23 prosenttia vastaajista kertoo, että kunnassa on oma energiastrategia.  Jopa puolet vastaajista kertoi, ettei erillistä strategiaa ole laadittu eikä energiakysymyksiin oteta kantaa muissakaan strategioissa. Niissä kunnissa, joissa strategia on laadittu, sen koetaan ohjaavan hankintoja kotimaisten polttoaineiden suuntaan. Energiavalintojen aluetalous- ja työllisyysvaikutukset ovat jääneet strategioissa painoarvoltaan vähäisiksi.

Selvityksen mukaan kuntien hallitusten, valtuustojen ja teknisten lautakuntien johtajat kokevat vaikutusmahdollisuutensa energiakysymyksiin ja -hankintoihin keskimäärin pienemmiksi kuin viranhaltijat. Kyse ei kuitenkaan saisi olla vain teknisistä ratkaisuista vaan energiahankintojen tulisi olla poliittisia valintoja ja tietoisia päätöksiä.

- Tulevien kuntapäättäjät toivottavasti oivaltavat yhteyden energiavalintojen ja kuntien elinvoimaisuuden välillä ja tekevät selkeät strategiset päätökset kuntiensa energiaratkaisuista sekä keskustelevat energiakysymyksissä noudatettavista perusteista. Kun energialaitokset on yhtiöitetty, tulee toimivalla omistajaohjauksella myös osata raamittaa halutun toiminnan rajat. Kuntapäättäjien on hyvä tiedostaa, että energiahankinnoissa heillä on laaja harkintavalta ja mahdollisuus vaikuttaa näin myös aluetalouteen ja alueen elinvoimaisuuteen niin halutessaan, sanoo Koneyrittäjien puheenjohtaja Asko Piirainen.

- Selvitys osoittaa, että puun käyttöä halutaan lisätä kuntien energiantuotannossa: jopa 68 prosenttia vastaajista toivoo, että puun käyttöä kunnan / yhtiön energiantuotannossa lisättäisiin nykyisestä. Muun bioperäisen raaka-aineen käytön lisäämistä puoltaa 53 prosenttia vastaajista. Kunnilla on paikka osoittaa suuntaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, sanoo MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahi.

Kuntavaikuttajille tehtiin kyselytutkimus kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista 16.1.–11.2.2017. Selvityksen teki Koneyrittäjien ja MTK:n toimeksiannosta Aula Research Oy. Kyselyyn vastasi 344 kuntavaikuttajaa.

Lisätietoja:    
toimitusjohtaja Matti Peltola, Koneyrittäjien liitto, puh. 040 900 9412
energia-asiamies Anssi Kainulainen, MTK, puh. 050 596 1541

Koneyrittäjien liitto on 2500:n energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjän valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö. www.koneyrittajat.fi  

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. www.mtk.fi