Sisältöjulkaisija

angle-left null Lakialoite (LA 39/2018 vp) laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi – rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 154/2018 vp

Lausunto

Lakialoite (LA 39/2018 vp) laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi – rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 154/2018 vp

10.10.2018

Eduskunta

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto rinnakkaislakialoitteesta LA 39/2018 vp. 

Eläinten hyvinvointilaki on kotimaisen tuotantoeläintalouden ja kotieläinten pidon kannalta yksi tärkeimmistä kansallisista säädöksistä, jossa säädetään lain tasolla eläinten pidosta tuotantotarkoituksessa sekä eläimen omistajan vastuista ja velvollisuuksista. Laki tulee vaikuttamaan voimakkaasti kotimaiseen kotieläintuotantoon ja erityisesti sen tulevaisuuteen. Pitkän ja laajan valmistelun aikana eri intressitahot ovat käyneet välillä kärkevääkin julkista keskustelua. MTK näkee sen tärkeänä ja olennaisesti lakivalmisteluun liittyvänä ilmiönä.  

Suomalaiset kotieläintuottajat näkevät kuitenkin valmisteluprosessin aikana ilmenneen kotieläntuotannon vastaisen kampanjoinnin vastenmielisenä ilmiönä ja maaseudun elinkeinoja kyseenalaistavana. MTK muistuttaa, että kaikki kansalaismielipiteet on huomioitu laajalti lain valmistelun aikana. Maalaisjärjen käyttö hallituksen tekemissä linjauksissa on ollut suomalaisten maatalousyrittäjien kannalta voimaannuttavaa. 

MTK katsoo, että hallituksen esityksessä HE 154/2018 vp on pystytty riippumattomasti huomioimaan maatalousyrittäjien ja kotieläintuotannon jatkuvuuden kannalta olennaiset seikat. MTK näkee, että hallituksen esitys HE 154/2018 vp on suomalaisen kotieläintuotannon kannalta kokonaisuutena tarkoituksenmukainen ja perusteltu kompromissi, jota on valmisteltu yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. MTK kannattaa hallituksen esitystä. MTK ei näin ollen näe tarvetta rinnakkaiselle lakialoitteelle eikä kannata Emma Karin (vihr) ym. tekemää lakialoitetta LA 39/2018 vp. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 

Leena Suojala
Asiantuntija