null Lausunto ehdotuksesta Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausunto

Lausunto ehdotuksesta Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

26.6.2020

Maa- ja metsätalousministeriö 

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetuksen muuttamisesta koskien afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta annettua MMM:n asetusta. 

Afrikkalainen sikaruton leviäminen maahamme olisi kotimaisen sikatalouden kannalta musertavaa. Kaikki toimenpiteet, joilla sen leviäminen voidaan nopeasti estää, ovat olennaisen tärkeitä taudin vastustuksessa. Sellaiset toimenpiteet, joilla voidaan järkevällä ja riskittömällä tavalla huolehtia eläinten kuljettamisesta teurastamolle, tulisi olla mahdollisia. Eläinten hyvinvointi ja tuottajille aiheutuvien tappioiden minimointi tautitilanteessa tulee ottaa huomioon mahdollisimman hyvin.    

  Ehdotetuilla muutoksilla helpotettaisiin lihateollisuuden varautumista sellaiseen tilanteeseen, että afrikkalainen sikarutto leviäisi Suomeen. Merkitsemisvaatimusten lieventäminen helpottaisi niiden teurastamojen asemaa, jotka joutuisivat toimimaan rajoitusvyöhykkeellä. Ehdotukseen sisältyvien lihan siirtoja ja merkitsemistä koskevien vaatimusten selkeyttäminen on MTK:n mielestä kannatettavaa ja tarkoituksenmukaista. 

Luonnonvaraisen villisian lihan ja villisikatuotteiden kaupallisia siirtoja koskevat ehdotetut tiukennukset nähdään MTK:ssa tarpeellisina taudin leviämisen estämiseksi.  

Vain maan sisäiseen käyttöön kelpaavan lihan merkitsemisvaatimuksia on kuitenkin ollut tarpeen täsmentää, sillä aikaisempi järjestelmä vaikuttaa suhteellisen sekavalta. Nyt esityillä muutoksilla mahdollistettaisiin poikkeukset koskien lihojen siirtorajoituksia, ellei lihan kuumennusta ole mahdollista suorittaa. MTK katsoo esitettyjen muutosten olevan kaikin osin tarkoituksenmukaisia. MTK näkee hyvänä sen, että esityksessä on huomioitu pahimmat uhkakuvat taudin leviämisen suhteen. Olemme nyt ehdotetuilla muutoksilla varautuneet mahdolliseen eläintautiriskiin ottamalla opiksi taudin kanssa taistelemaan joutuneiden EU-maiden kokemuksista. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Leena Suojala

asiantuntija

tuotantoeläinten terveys ja hyvinvointi, eläinlääkintäasiat, elintarvikehygienia

+35820 413 2377

+35840 779 2945

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207