null Lausunto ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi alkuperäisrotujen geenivarojen säilyttämiseksi kerättävälle lampaiden ja vuohien spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista

Lausunto

Lausunto ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi alkuperäisrotujen geenivarojen säilyttämiseksi kerättävälle lampaiden ja vuohien spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista

29.6.2020

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi liittyen alkuperäisrotujen geenivarojen säilyttämiseksi kerättävälle lampaiden ja vuohen spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista. 

Ehdotuksessa otettaisiin käyttöön EU-lainsäädännön ja kansallisen eläintautilain mahdollisuus poiketa spermankeräysaseman hyväksymisvaatimuksista, mikäli sperman keräys on tarpeen tietyn eläinlajin tai -rodun jalostustoiminnan turvaamiseksi tai alkuperäisrotujen geenivarojen säilyttämiseksi.  Ehtona kuitenkin on, että näin kerätty sperma ja alkiot jäävät vain Suomen markkinoille. Edellytysten täyttymättä jääminen ei saa aiheuttaa vaaraa eläintautien leviämisestä. MTK pitää hyvänä nyt ehdotettuja poikkeuksia keräysaseman hyväksymisvaatimuksiin. Tämä mahdollistaisi sellaisen pässi- ja pukkiaseman hyväksymisen, jossa spermaa voitaisiin kerätä geenivaraohjelman tarkoituksiin. 

Suomessa on kolme lampaan alkuperäisrotua, suomenlammas, kainuunharmaslammas ja ahvenanmaanlammas sekä vuohen alkuperäisrotu suomenvuohi. Kansallisen geenivaraohjelman tavoitteena on säilyttää nämä rodut puhtaina sekä turvata niiden geneettinen monimuotoisuus. Ehdotuksen tarkoitus olisi järjestää sperman keräys alkuperäisrotuja pitävien pitopaikkojen yhteydessä perustettavilla sperman keräysasemilla poiketen yleisistä eläintautilain vaatimuksista. MTK näkee näiden poikkeusten käyttöönoton tarkoituksenmukaisena ja kannatettavana. 

MTK näkee hyvänä sen, että myös liikkuva tai siirrettävä tila esim. auto tai kontti, voidaan hyväksyä ehdotuksessa spermankäsittelyyn käytettäväksi tilaksi. Bioturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet, kuten eläinten alkuperätiedot ja eristys, on huomioitu ehdotuksessa riittävällä tasolla. MTK korostaa, että eläintautien leviämisriski tulee ottaa huomioon toiminnassa koko ajan.  


Leena Suojala

asiantuntija

tuotantoeläinten terveys ja hyvinvointi, eläinlääkintäasiat, elintarvikehygienia

+35820 413 2377

+35840 779 2945

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207