null Lausunto ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausunto

Lausunto ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

9.12.2019

Maa- ja metsätalousministeriö 

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua ko. asetusehdotuksesta. 

Ehdotetut muutokset ovat lähinnä teknisiä liittyen rehulain tuleviin muutoksiin vuoden 2020 alusta. Asetuksesta kumottaisiin 10 § koskien Tullille annettavia ilmoituksia. Asetuksessa olevat viittaukset Elintarviketurvallisuusvirastoon muutettaisiin Ruokavirastoksi ja viittaus maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukseen (entinen MTT) viittaukseksi Luonnonvarakeskukseen. Lisäksi asetuksen tiettyjä pykäliä päivitettäisiin vastaamaan rehulakia ja muuta kansallista rehuihin liittyvää lainsäädäntöä.   

MTK kannattaa lausunnolla olevaa MMM:n asetusehdotusta ja näkee muutosehdotukset tarkoituksenmukaisena. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnajohtaja

Leena Suojala
asiantuntija