null Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020 ja valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2020—2023

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020 ja valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2020—2023

21.10.2019

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. kiittää mahdollisuudesta lausua ja tuo esille seuraavaa:

MTK on tyytyväinen siihen, että esitys noudattaa hallitusohjelmaa ja sisältää monia Suomen elinkeinoille tärkeää esitystä.

Liikenne- ja viestintäverkkojen rahoituksesta perusväylänpidon rahoitus on kasvamassa 362 miljoonaa euroa verrattuna kuluvan vuoden rahoitukseen. Rahoituksen avulla aloitetaan käytännössä pitkän aikavälin liikennejärjestelmän ylläpito.

MTK:n näkökulmasta rahoitustaso on tyydyttävä, ja rahoitusta tulee kohdentaa elinkeinojen kannalta tärkeille väylille ympäri Suomea.

MTK huomauttaa, että tärkeintä on huolehtia nykyisen väyläverkon kunnosta. Uusia investointeja tehdään vain harkiten. 

Esityksen mukaan yksityistierahoitusta korotetaan 7 miljoonalla eurolla kuluvasta vuodesta.

MTK on tyytyväinen, että rahoitusta lisätään, mutta kiinnittää huomiota yksityistierahoituksen oman momentin poistumiseen ja kehottaa tarkasti seuraamaan, ettei momentin sisällä yksityisteille esitettyä rahoitusta siirretään käytettäväksi muualla.

MTK katsoo, että julkisen talouden suunnitelmassa yksityisteille 2021-2023 kohdistettava vuosittainen valtionavustusten kokonaismäärä, 13 miljoonaa euroa, on riittämätön.

MTK huomauttaa myös, että tuoreesta yksityistieverkon merkitys selvityksestä (WSP 2019) löytyy runsaasti näiden laajoja hyötyjä, eikä rahoitustaso ole riittävä turvaamaan teiden toimivuutta. MTK esittää, että selvityksen mukaisesti rahoitusta lisätään lähivuosina 40 miljoonaan euroon/vuosi osana 12-v liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Selvitys linkin takana:

Antti Rinteen hallitusohjelmassa yhdeksi haasteeksi on todettu nopeiden viestintäyhteyksien saatavuus. Verkkojen nykyinen kapasiteetti ei tue riittävästi asiakastarpeita, digitaalisia palveluita ja automaatiota. Hallitusohjelmassa on lueteltu useita keinoja laajakaistaverkon saatavuuden parantamiseksi vuoteen 2025 mennessä. Valtion talousarviossa 2020 ei ole osoitettu uusia määrärahoja valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseksi ja julkisen talouden suunnitelmassa 2021-2023 laajakaistahankkeen toteuttamiseksi osoitetaan vain 5 miljoona euroa.

MTK jää kaipaamaan toimia, joilla kehitetään digitaalista infrastruktuuria ja parannetaan nopean laajakaistan saatavuutta hallitusohjelman mukaisesti.

MTK katsoo, että valtion talousarviosta 2020 ja julkisen talouden suunnitelmassa 2021- 2023 ei kuvastu hallitusohjelman mukaista ambitiota laajakaistan investointivelan purkamisesta jatkamalla laajakaistaohjelmaa.

Markus Lassheikki
kehitysjohtaja

Marko Mäki-Hakola
elinkeinojohtaja


Marko Mäki-Hakola

elinkeinojohtaja

ryhmän yleisjohto, alue-, rakenne- ja maaseutupolitiikka, liikenneinfrastruktuuri, väylät, innovaatiopolitiikka, hanketoiminta, elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta

+35820 413 3701

+35840 502 6810