null Lausunto ilmastonmuutosta koskevan Pariisin sopimuksen allekirjoittamisesta

Lausunto

Lausunto ilmastonmuutosta koskevan Pariisin sopimuksen allekirjoittamisesta

23.2.2016

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry. esittää pyydettynä lausuntonaan seuraavaa: 

MTK:n näkemyksen mukaan Pariisissa saavutettu neuvottelutulos kuvaa hyvin kansainvälistä tahtotilaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Rakentavana osana kansainvälistä yhteisöä Suomen tulee tehdä osansa näihin haasteisiin vastaamiseksi. MTK:n näkemyksen mukaan Suomen tulisi allekirjoittaa sopimus osana EU:a, jota sopimuksessa käsitellään alueellisena taloudellisen yhdentymisen järjestönä.

MTK pitää tervetulleina Pariisin sopimukseen kirjattuja periaatteita koskien ruokaturvaa sekä metsiä. Kirjatut periaatteet mahdollistavat sopimuksen allekirjoittavalle maalle edelleen kansallisen ruoka- ja metsäpolitiikan harjoittamisen vapauden.

MTK muistuttaa, että kuluvan vuoden aikana EU:ssa päätetään maankäyttösektorin (LULUCF) kohtelemisesta tulevassa ilmasto- ja energiapolitiikassa. Tätä kokonaisuutta käsitellään mm. tulevassa ei-päästökauppasektoria koskevassa taakanjakopäätöksessä. MTK pitää ensisijaisen tärkeänä, että EU sään-nökset kirjataan näiltä osin sellaiseen muotoon, etteivät ne estä tehokkaiden, vapaaehtoisten, ilmastotavoitteita tukevien markkinamekanismien käyttöönottoa myös Suomessa. Asialla on kiinteä yhteys Pariisin ilmastosopimuksen artikloihin 5, 6 ja 20, joiden periaatteita tulisi MTK:n näkemyksen mukaan noudattaa myös EU:n sisäisiä päätöksiä tehtäessä.   

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Liisa Pietola             
Ympäristöjohtaja 

Anssi Kainulainen
Asiantuntija         


aiheet: ilmastonmuutos