Sisältöjulkaisija

null Lausunto Ilmastovuosikertomuksesta 2019

Lausunto

Lausunto Ilmastovuosikertomuksesta 2019

21.11.2019

Eduskunnan ympäristövaliokunta

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua ensimmäisestä ilmastovuosikertomuksesta.

Ilmastovuosikertomus toteuttaa kansallisessa ilmastolaissa määritellyn raportointivelvoitteen, jonka mukaan valtioneuvosto toimittaa kerran vuodessa eduskunnalle ilmastovuosikertomuksen. Ilmastovuosikertomuksella seurataan keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) toteutumista. Tämä tarkoittaa erityisesti taakanjakosektorin päästökehityksen (päästökaupan ulkopuoliset sektorit) seurantaa suhteessa KAISU:ssa asetettuihin päästövähennystavoitteisiin.

MTK:n mukaan ilmastovuosikertomus kuvaa hyvin kansallisen ilmastopolitiikan raamin ja erityisesti taakanjakosektorilla tapahtuneet politiikkamuutokset. MTK:lla ei ole huomautettavaa raportointivelvoitteen toteuttamisesta ilmastovuosikertomuksen muodossa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Anssi Kainulainen
Energia-asiantuntija